ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΣΑΣ

Πρόσφατες Επ.Δημοσιεύσεις Παν.Μακ.

Πολιτικές ΑΠ

Περισσότερα από 600 Πανεπιστήμια και ερευνητικά ιδρύματα από όλον τον κόσμο έχουν υιοθετήσει επίσημα και έχουν καταχωρήσει στο σχετικό διεθνές μητρώο (Registry of Open Access Repository Material Archiving Policies – ROARMAP) μια πολιτική ανοικτής πρόσβασης στις δημοσιεύσεις των μελών τους.

Επισκεφθείτε την ενότητα Πολιτικές ΑΠ του Διαδικτυακού Οδηγού Ανοικτής Πρόσβασης προκειμένου να μάθετε περισσότερα.

Μοιραστείτε το
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: