ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΣΑΣ

Πρόσφατες Επ.Δημοσιεύσεις Παν.Μακ.

RUOMO Ιδρυματικό Αποθετήριο Ακαδημαϊκής Έρευνας

Το RUOMO - Ιδρυματικό Καταθετήριο Ακαδημαϊκής Έρευνας αποτελεί το καταλληλότερο μέσο για την αρχειοθέτηση και τη διάδοση του ερευνητικού έργου…
Προτεινόμενη Πολιτική Ανοικτής Πρόσβασης Πανεπιστημίου Μακεδονίας Εγκεκριμένη Πολιτική Ανοικτής Πρόσβασης Πανεπιστημίου Μακεδονίας Προτεινόμενη Πολιτική Ιδρυματικού Αποθετηρίου Ακαδημαϊκής Έρευνας Εγκεκριμένος Κανονισμός…