ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΣΑΣ

Πρόσφατες Επ.Δημοσιεύσεις Παν.Μακ.

RUOMO Ιδρυματικό Καταθετήριο Ακαδημαϊκής Έρευνας

Το RUOMO - Ιδρυματικό Καταθετήριο Ακαδημαϊκής Έρευνας αποτελεί το καταλληλότερο μέσο για την αρχειοθέτηση και τη διάδοση του ερευνητικού έργου…
Προτεινόμενη Πολιτική Ανοικτής Πρόσβασης Πανεπιστημίου Μακεδονίας Προτεινόμενη Πολιτική Ιδρυματικού Καταθετηρίου Ακαδημαϊκής Έρευνας