ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΣΑΣ

Πρόσφατες Επ.Δημοσιεύσεις Παν.Μακ.

Υπηρεσίες Υποστήριξης Δημοσιεύσεων

Η Υπηρεσία Υποστήριξης Διαχείρισης και Έκδοσης Ηλεκτρονικών Επιστημονικών Περιοδικών - OJS αποτελεί μία νέα υπηρεσία της Βιβλιοθήκης & Κέντρου Πληροφόρησης…
Η Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης επιδιώκοντας να πραγματοποιήσει τους στόχους της για τη συνεχή «βελτίωση των Υπηρεσιών που προσφέρει και…