ΑΙΤΗΣΕΙΣ

Επιλέξτε από τη λίστα το σεμινάριο που σας ενδιαφέρει και πατήστε στον σύνδεσμο ΕΓΓΡΑΦΗ:


Περιγραφή Θεματικής Ενότητας Ημερομηνία
Ώρα
Χώρος
Θέσεις

LIB4d: Ανακαλύψτε τις extra δυνατότητες του Gmail

Δυνατότητες του Gmail
Πρακτική άσκηση
Περιγραφή: Στη θεματική ενότητα LIB4d «Ανακαλύψτε τις extra δυνατότητες του Gmail», παρουσιάζονται οι δυνατότητες ενός παγκόσμια καταξιωμένου εργαλείου email. Το Πανεπιστήμιό μας διαθέτει στους φοιτητές του, με την εγγραφή τους, μέσω μιας δυνατότητας που διαθέτει η Google σε Ακαδημαϊκά Ιδρύματα. Το Gmail του Πανεπιστημίου οι φοιτητές/τριες μπορούν να διατηρούν και μετά την αποφοίτησή τους, για όσο διάστημα επιθυμούν.
Εκπαιδευτικές Τεχνικές: Εισήγηση/παρουσίαση, επίδειξη, πρακτική εξάσκηση
Διάρκεια: 2 ώρες
Χώρος: Εργαστήριο ΔΕΣ (4ος όροφος, Κτίριο ΚΖ)
Στόχοι: Μετά την παρακολούθηση του σεμιναρίου LIB4d «Ανακαλύψτε τις extra δυνατότητες του Gmail», ο εκπαιδευόμενος θα είναι ικανός να:

 • Παραμετροποιεί, ρυθμίζει και προσαρμόζει το Gmail στις απαιτήσεις του
 • Χρησιμοποιεί τα πρόσθετα εργαλεία διαχείρισης
 • Καθιερώσει ως βασικό εργαλείο για την ηλεκτρονική αλληλογραφία του, το Gmail του Πανεπιστημίου.
03 Μαίου 2017

12:00-14:00

Εργαστήριο ΔΕΣ (4ος όροφος, Κτίριο ΚΖ)

Μη διαθέσιμο Σεμινάριο
Το σεμινάριο ολοκληρώθηκε

LIB5a: Τεχνικές Αναζήτησης Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων

Σε συνεργασία με το Γραφείο ΔΙασύνδεσης Παν.Μακεδονίας:
α. Τεχνικές Αναζήτησης Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων (LIB5a)
Στρατηγικές αναζήτησης μεταπτυχιακών προγραμμάτων σε βάσεις δεδομένων
Τρόπος και κριτήρια συλλογής και αξιολόγησης πληροφοριών
Πρακτική εξάσκηση
Περιγραφή: Σκοπός του σεμιναρίου LIB5a είναι η απόκτηση γνώσεων αναφορικά με τους βέλτιστους τρόπους αναζήτησης πληροφοριών για μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών, καθώς και η ανάπτυξη δεξιοτήτων διαχείρισης πληροφοριών.
Εκπαιδευτικές Τεχνικές: Εισήγηση/παρουσίαση, επίδειξη, πρακτική εξάσκηση.
Διάρκεια: 2  1/2 ώρες
Χώρος: Εργ. ΒΣΑΣ (Υπόγειο πάρκινγκ Πανεπιστημίου Μακεδονίας)
Στόχοι: Μετά την παρακολούθηση του σεμιναρίου LIB5, ο εκπαιδευόμενος θα είναι σε θέση να:

 • Γνωρίζει αποτελεσματικές στρατηγικές αναζήτησης μεταπτυχιακών προγραμμάτων σε βάσεις δεδομένων
 • Σχεδιάζει την έρευνα αναζήτησης πληροφοριών
 • Εφαρμόζει τις βέλτιστες στρατηγικές αναζήτησης πληροφοριών
 • Διακρίνει και να αξιολογεί πληροφορίες σύμφωνα με τους στόχους του
 • Οργανώνει τις πληροφορίες που συγκεντρώνει
 • Υιοθετεί έναν οργανωμένο και μεθοδικό τρόπο αναζήτησης πληροφοριών
11 Μαίου 2017

15:30-18:00

Εργ. ΒΣΑΣ (Υπόγειο πάρκινγκ Πανεπιστημίου Μακεδονίας)

Μη διαθέσιμο Σεμινάριο
Το σεμινάριο ολοκληρώθηκε

LIB1: Προσανατολισμός στο χώρο της Βιβλιοθήκης

Περιήγηση στο χώρο της Βιβλιοθήκης,  ενημέρωση για τις υπηρεσίες που η βιβλιοθήκη προσφέρει, ενημέρωση και επίδειξη των συλλογών, πηγών  που η βιβλιοθήκη διαθέτει.
Ηλεκτρονικός κατάλογος βιβλιοθήκης – Εργαλεία έρευνας – Λειτουργίες
Περιγραφή: Το LIB1 εκπαιδευτικό πρόγραμμα είναι ένα βιωματικό σεμινάριο το οποίο αφορά στον προσανατολισμό  (orientation) στο χώρο της Βιβλιοθήκης, παρέχεται πληροφόρηση σχετικά με τις  υπηρεσίες, πηγές και συλλογές που η βιβλιοθήκη περιλαμβάνει, εκπαιδεύει στην έρευνα βιβλιογραφίας μέσω του ηλεκτρονικού καταλόγου της βιβλιοθήκης και δίνει έμφαση στις λειτουργίες του (My Account).
Εκπαιδευτικές Τεχνικές: Εισήγηση/παρουσίαση, επίδειξη, πρακτική άσκηση, παίξιμο ρόλων
Διάρκεια: 1 1/2 ώρα
Χώρος: Βιβλιοθήκη
Στόχοι: Μετά την παρακολούθηση του εισαγωγικού σεμιναρίου LIB1 ο εκπαιδευόμενος θα είναι ικανός να:

 

 • Προσανατολίζεται με άνεση στο χώρο της βιβλιοθήκης
 • Εντοπίζει εύκολα και γρήγορα βιβλία στα ράφια
 • Αναγνωρίζει και διακρίνει τα διαφορετικά είδη πηγών πληροφόρησης και συλλογές της βιβλιοθήκης
 • Γνωρίζει τις υπηρεσίες της βιβλιοθήκης
 • Κατανοεί τη διαδικασία έρευνας στον ηλεκτρονικό κατάλογο της βιβλιοθήκης
 • Κατανοεί τη χρησιμότητα των εργαλείων έρευνας και τις λειτουργίες του ηλεκτρονικού καταλόγου της βιβλιοθήκης
15 Μαίου 2017

11:00-12:30

Βιβλιοθήκη

Μη διαθέσιμο Σεμινάριο
Το σεμινάριο ολοκληρώθηκε

LIB2: Έρευνα σε βιβλιογραφικές πηγές

Ανάλυση θέματος, Γνωσιακοί χάρτες, Στρατηγικές αναζήτησης
Έρευνα σε βάσεις δεδομένων, ηλεκτρονικά περιοδικά, ψηφιακή Βιβλιοθήκη, Google Scholar
Αξιολόγηση πληροφοριακών πηγών
Πρακτική άσκηση / Case studies
Περιγραφή: Το LIB2 εκπαιδευτικό πρόγραμμα δίνει έμφαση στην ανάλυση θέματος (ανάπτυξη, σχεδιασμός έρευνας), στην διάκριση και εντοπισμό κατάλληλων πληροφοριακών πηγών, στην έρευνα σε βάσεις δεδομένων και ηλεκτρονικά περιοδικά, ενημερώνει για τις μεθόδους αποτελεσματικής αναζήτησης - στρατηγικές αναζήτησης (τελεστές Boolean), στον τρόπο ανάκτησης και διαχείρισης πλήρους κειμένου άρθρων περιοδικών, μεταπτυχιακών εργασιών, διδακτορικών διατριβών, κλαδικών μελετών.
Εκπαιδευτικές Τεχνικές: Εισήγηση/παρουσίαση, επίδειξη, πρακτική εξάσκηση
Διάρκεια: 2 1/2 ώρες
Χώρος: Εργαστήριο ΔΕΣ (4ος όροφος, Κτίριο ΚΖ)
Στόχοι: Μετά την παρακολούθηση του προχωρημένου σεμιναρίου LIB2 ο εκπαιδευόμενος θα είναι ικανός να:

 • Συντάσσει και δομεί σωστά τους σχετικούς όρους – λέξεις κλειδιά με το θέμα έρευνας ή το πληροφοριακό του ερώτημα
 • Διακρίνει την επιστημονική πληροφόρηση από τη μη επιστημονική πληροφόρηση
 • Χρησιμοποιεί διαφορετικούς τύπους πληροφοριακών πηγών
 • Αναπτύσσει στρατηγικές – τεχνικές  αναζήτησης (λέξεις κλειδιά – Τελεστές Bool) για να περιγράψει το θέμα της έρευνάς του
 • Τροποποιεί τη διαδικασία – στρατηγική έρευνας χρησιμοποιώντας συνώνυμους όρους, ευρύτερους – στενότερους όρους για καλύτερα αποτελέσματα της έρευνας
 • Αξιολογεί τις πληροφορίες χρησιμοποιώντας κριτήρια αξιολόγησης
17 Μαίου 2017

12:00-14:30

Εργαστήριο ΔΕΣ (4ος όροφος, Κτίριο ΚΖ)

Μη διαθέσιμο Σεμινάριο
Το σεμινάριο ολοκληρώθηκε

LIB3:  Πρότυπα και Εργαλεία διαχείρισης βιβλιογραφίας κα βιβλιογραφικών αναφορών

Σύνταξη βιβλιογραφίας σε επιστημονικές εργασίες, βιβλιογραφικές αναφορές
Πρότυπα, εργαλείο διαχείρισης βιβλιογραφίας (Zotero)
Πρακτική εξάσκηση
Περιγραφή: Το LIB3 εκπαιδευτικό πρόγραμμα βοηθά τους εκπαιδευόμενους να κατανοήσουν έννοιες όπως βιβλιογραφία και βιβλιογραφικών αναφορών, ενημερώνει για τα βιβλιογραφικά πρότυπα που υπάρχουν στη διεθνή βιβλιογραφία και εκπαιδεύει στο τρόπο διαχείρισης και οργάνωσης της βιβλιογραφίας μέσω του εργαλείου Zotero.
Εκπαιδευτικές Τεχνικές: Εισήγηση/παρουσίαση, επίδειξη, πρακτική εξάσκηση
Διάρκεια: 2 1/2 ώρες
Χώρος: Εργαστήριο ΔΕΣ (4ος όροφος, Κτίριο ΚΖ)
Στόχοι: Μετά την παρακολούθηση του σεμιναρίου LIB3 ο εκπαιδευόμενος θα είναι ικανός να:

 

 • Κατανοεί έννοιες όπως βιβλιογραφία (reference list)και βιβλιογραφικές παραπομπές (in-text citations)
 • Συντάσσει βιβλιογραφία και βιβλιογραφικές αναφορές, σύμφωνα με κάποιο από τα διεθνή πρότυπα (APA, MLA etc)
 • Οργανώνει και διαχειρίζεται αποτελεσματικά τη βιβλιογραφία του μέσω του εργαλείου Zotero
24 Μαίου 2017

12:00-14:30

Εργαστήριο ΔΕΣ (4ος όροφος, Κτίριο ΚΖ)

Μη διαθέσιμο Σεμινάριο
Το σεμινάριο ολοκληρώθηκε

LIB4a: Τρόποι αποτελεσματικής παρουσίασης της εργασίας σας

Τρόποι και τεχνικές σχεδιασμού αποτελεσματικών παρουσιάσεων
Πρακτική εξάσκηση
Περιγραφή: Το LIB4α εκπαιδευτικό σεμινάριο δίνει τη δυνατότητα στον εκπαιδευόμενο να ανακαλύψει βασικές αρχές αλλά και τεχνικές ώστε να σχεδιάζει την παρουσίασή του με αποτελεσματικό και δυναμικό τρόπο.
Εκπαιδευτικές Τεχνικές: Εισήγηση/παρουσίαση, επίδειξη, καταιγισμός ιδεών, πρακτική εξάσκηση.
Διάρκεια: 1 ώρα
Χώρος: Εργαστήριο ΔΕΣ (4ος όροφος, Κτίριο ΚΖ)
Στόχοι: Μετά την παρακολούθηση του  σεμιναρίου LIB4a ο εκπαιδευόμενος θα είναι ικανός να:

 • Σχεδιάζει με αποτελεσματικό τρόπο την παρουσίασή του
 • Χρησιμοποιεί εικόνες και βίντεο με ηθικό και νόμιμο τρόπο
22 Μαίου 2017

12:00-13:00

Εργαστήριο ΔΕΣ (4ος όροφος, Κτίριο ΚΖ)

Μη διαθέσιμο Σεμινάριο
Το σεμινάριο ολοκληρώθηκε

LIB4b: Google Tools  (Google Calendar, GDrive, Google Forms)

Ανάπτυξη και χρήση των εργαλείων Google Calendar, GDrive, Google Forms
Πρακτική άσκηση
Περιγραφή: Στη θεματική ενότητα LIB4b Google tools (Google Calendar, GDrive, Google Forms) θα παρουσιαστούν τα σύγχρονα συνεργατικά εργαλεία της Google που παρέχονται δωρεάν με τη λήψη του Gmail Account οι φοιτητές του Πανεπιστημίου. Θα δοθεί έμφαση στις σύγχρονες τάσεις ανάπτυξης και χρήσης διαδικτυακών εργαλείων που ανατρέπουν τη χρήση των παραδοσιακών εφαρμογών γραφείου και αναδεικνύουν την ευκολία χρήσης και κοινής χρήσης συνεργατών
Εκπαιδευτικές Τεχνικές: Εισήγηση/παρουσίαση, επίδειξη, πρακτική εξάσκηση
Διάρκεια: 2 ώρες
Χώρος: Εργαστήριο ΒΣΑΣ (Υπόγειο πάρκινγκ Πανεπιστημίου Μακεδονίας)
Στόχοι: Μετά την παρακολούθηση του σεμιναρίου LIB4b, ο εκπαιδευόμενος θα είναι ικανός να:

 • Χρησιμοποιεί τις δυνατότητες χρήσης Cloud Storage Services
 • Γνωρίζει τα χαρακτηριστικά των σύγχρονων συνεργατικών εργαλείων (Google calendar και  Docs)
 • Δημιουργεί φόρμες προσαρμοσμένες στις ανάγκες και τις απαιτήσεις του, να επεξεργαστεί τα αποτελέσματά της και να τις ενσωματώνει σε ιστοχώρους
25 Απριλίου 2017

17:00-19:00

Εργ. ΒΣΑΣ (Υπόγειο πάρκινγκ Πανεπιστημίου Μακεδονίας)

Μη διαθέσιμο Σεμινάριο
Το σεμινάριο ολοκληρώθηκε

LIB5b: Τεχνικές Αναζήτησης Εργασίας

Σε συνεργασία με το Γραφείο ΔΙασύνδεσης Παν.Μακεδονίας:
α. Τεχνικές Αναζήτησης Εργασίας (LIB5b)
Βέλτιστοι τρόποι αναζήτησης πληροφοριών για διαθέσιμες θέσεις απασχόλησης (πλήρους, μερικής, εποχικής, συνεργασίες
Ανάπτυξη δεξιοτήτων διαχείρισης πληροφοριών
Πρακτική εξάσκηση
Περιγραφή: Σκοπός του σεμιναρίου LIB5b είναι η απόκτηση γνώσεων αναφορικά με τους βέλτιστους τρόπους αναζήτησης πληροφοριών για αναζήτηση θέσεων εργασίας, καθώς και η ανάπτυξη δεξιοτήτων διαχείρισης πληροφοριών.
Εκπαιδευτικές Τεχνικές: Εισήγηση/παρουσίαση, επίδειξη, πρακτική εξάσκηση.
Διάρκεια: 2  1/2 ώρες
Χώρος:Εργ.ΒΣΑΣ (Υπόγειο Πάρκινγκ Πανεπιστημίου Μακεδονίας)
Στόχοι: Μετά την παρακολούθηση του σεμιναρίου LIB5b, ο εκπαιδευόμενος θα είναι σε θέση να:

 • Γνωρίζει αποτελεσματικές στρατηγικές αναζήτησης θέσεων εργασίας σε βάσεις δεδομένων
 • Σχεδιάζει την έρευνα αναζήτησης πληροφοριών
 • Εφαρμόζει τις βέλτιστες στρατηγικές αναζήτησης πληροφοριών
 • Διακρίνει και να αξιολογεί πληροφορίες σύμφωνα με τους στόχους του
 • Οργανώνει τις πληροφορίες που συγκεντρώνει
 • Υιοθετεί έναν οργανωμένο και μεθοδικό τρόπο αναζήτησης πληροφοριών
25 Μαίου 2017

15:30-18:00

Εργ. ΒΣΑΣ (Υπόγειο πάρκινγκ Πανεπιστημίου Μακεδονίας)

Μη διαθέσιμο Σεμινάριο
Το σεμινάριο ολοκληρώθηκε

LIB4c: Web 2.0. Διαχείριση εργασιών μέσω Cloud εφαρμογών

Γίνεται αναφορά στις νέες τεχνολογίες και τάσεις αλλά και στην ασφάλεια διαδικτυακών εφαρμογών
Πρακτική άσκηση
Περιγραφή: Στη θεματική ενότητα LIB4c Web 2.0. Διαχείριση εργασιών μέσω Cloud εφαρμογών παρουσιάζονται δύο διαδικτυακά εργαλεία υπολογιστικού νέφους για την αποτελεσματικότερη διαχείριση και εκπόνηση εργασιών μεταξύ συνεργατών. Δίδεται έμφαση στις δυνατότητες των νέων εργαλείων task manager (διαχείρισης εργασιών) και social bookmarking (διαχείρισης σελιδοδεικτών και επισημάνσεων) με σκοπό την υιοθέτηση χρήσης τους από τους φοιτητές ώστε να:
•    Μπορούν να διακρίνουν τις δυνατότητες που τους παρέχουν οι διαδικτυακές εφαρμογές υπολογιστικού νέφους
•    Μπορούν να εντοπίζουν τις ασφαλείς διαδικτυακές τοποθεσίες.
•  Χρησιμοποιούν ένα σύγχρονο διαδικτυακό περιβάλλον και να προσαρμόζουν τους φυλλομετρητές στις απαιτήσεις τους.
•    Εντάξουν τις δυνατότητες των διαδικτυακών εφαρμογών υπολογιστικού νέφους στην καθημερινότητά τους.
Εκπαιδευτικές Τεχνικές: Εισήγηση/παρουσίαση, επίδειξη, πρακτική εξάσκηση
Διάρκεια: 2 ώρες
Χώρος: Εργαστήριο ΔΕΣ (4ος όροφος, Κτίριο ΚΖ)
Στόχοι: Μετά την παρακολούθηση του σεμιναρίου LIB4c, ο εκπαιδευόμενος θα είναι ικανός να:

 • Χρησιμοποιεί τις δυνατότητες χρήσης Cloud Storage Services
 • Γνωρίζει τα χαρακτηριστικά των σύγχρονων συνεργατικών εργαλείων (Google calendar και  Docs)
 • Δημιουργεί φόρμες προσαρμοσμένες στις ανάγκες και τις απαιτήσεις του, να επεξεργαστεί τα αποτελέσματά της και να τις ενσωματώνει σε ιστοχώρους
26 Απριλίου 2017

12:00-14:00

Εργαστήριο ΔΕΣ (4ος όροφος, Κτίριο ΚΖ)

Μη διαθέσιμο Σεμινάριο
Το σεμινάριο ολοκληρώθηκε