ΠΩΣ ΝΑ...

Κατηγορίες και Δικαιώματα Χρηστών

Δικαίωμα δανεισμού μπορεί να έχει κάθε ένας που το επιθυμεί, αρκεί να είναι εγγεγραμμένος ως χρήστης στην Κεντρική Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Οι κατηγορίες χρηστών και τα δικαιώματα κάθε μιας έχουν ως εξής:

  Δικαιολογητικά Τεκμήρια Χρόνος Δανεισμού Ανανέωση Πρόστιμα2
Προπτυχιακοί Φοιτητές (ΠΦ)
 • Αίτηση
 • Για χρήση της Ακαδημαϊκής Ταυτότητας: επίδειξη της Αστυνομικής και της Ακαδημαϊκής Ταυτότητας

5 από Κύρια Συλλογή ή Συλλογή Κρατημένου Υλικού + 2 λογοτεχνικά

 • 14 ημέρες Κύρια Συλλογή + Λογοτεχνικά
 • 2 ημέρες Συλλογή Κρατημένου Υλικού

5 φορές τηλεφωνικά, μέσω internet ή με τα βιβλία για 14 ημέρες από την Κύρια Συλλογή + Λογοτεχνικά

Τα τεκμήρια από τη Συλλογή Κρατημένου Υλικού δεν ανανεώνονται

 • 0,50€ για κάθε τεκμήριο και για κάθε ημέρα καθυστέρησης
 • 0,05€ για κάθε τεκμήριο και για κάθε ώρα από τη Συλλογή Κρατημένου Υλικού
Προπτυχιακοί Φοιτητές Erasmus
 • Αίτηση
 • Για χρήση της Ακαδημαϊκής Ταυτότητας: επίδειξη Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου

5 από Κύρια Συλλογή ή Συλλογή Κρατημένου Υλικού + 2 λογοτεχνικά
 • 14 ημέρες Κύρια Συλλογή + Λογοτεχνικά
 • 2 ημέρες Συλλογή Κρατημένου Υλικού

5 φορές τηλεφωνικά, μέσω internet ή με τα βιβλία για 14 ημέρες από την Κύρια Συλλογή + Λογοτεχνικά

Τα τεκμήρια από τη Συλλογή Κρατημένου Υλικού δεν ανανεώνονται

 • 0,50€ για κάθε τεκμήριο και για κάθε ημέρα καθυστέρησης από την Κύρια Συλλογή + Λογοτεχνικά
 • 0,05€ για κάθε τεκμήριο και για κάθε ώρα από τη Συλλογή Κρατημένου Υλικού
Προπτυχιακοί Φοιτητές (παλαιοί) - ΕΥΔΟΞΟΣ
 • Αίτηση
 • Για έκδοση κάρτας μακροχρόνιου δανεισμού: επίδειξη Αστυνομικής και Ακαδημαϊκής Ταυτότητας,
έως 2 τίτλους ανά εξάμηνο 28 ημέρες 1 φορά τηλεφωνικά, μέσω internet ή με τα βιβλία για 28 ημέρες
 • 0,50€ για κάθε τεκμήριο και για κάθε ημέρα καθυστέρησης
 • 0,05€ για κάθε ώρα και για κάθε τεκμήριο από τη συλλογή πληροφοριακού υλικού που δανείστηκε με βραχυχρόνιο δανεισμό (έως τρεις ώρες)
Μεταπτυχιακοί Φοιτητές (ΜΦ)
 • Αίτηση
 • Για χρήση της Ακαδημαϊκής Ταυτότητας: επίδειξη της Αστυνομικής και της Ακαδημαϊκής Ταυτότητας

5 από Κύρια Συλλογή ή Συλλογή Κρατημένου Υλικού + 2 λογοτεχνικά
 • 14 ημέρες Κύρια Συλλογή + Λογοτεχνικά
 • 2 ημέρες Συλλογή Κρατημένου Υλικού

5 φορές τηλεφωνικά, μέσω internet ή με τα βιβλία για 14 ημέρες από την Κύρια Συλλογή + Λογοτεχνικά

Τα τεκμήρια από τη Συλλογή Κρατημένου Υλικού δεν ανανεώνονται

 • 0,50€ για κάθε τεκμήριο και για κάθε ημέρα καθυστέρησης από την Κύρια Συλλογή + Λογοτεχνικά
 • 0,05€ για κάθε τεκμήριο και για κάθε ώρα από τη Συλλογή Κρατημένου Υλικού
Υποψήφιοι Διδάκτορες (ΥΔ) - Μεταδιδακτορικοί

 • Αίτηση
 • Για χρήση της Ακαδημαϊκής Ταυτότητας: επίδειξη της Αστυνομικής και της Ακαδημαϊκής Ταυτότητας

10 από Κύρια Συλλογή + 2 λογοτεχνικά 28 ημέρες 5 φορές τηλεφωνικά, μέσω internet ή με τα βιβλία, για 28 ημέρες
 • 0,50€ για κάθε τεκμήριο και για κάθε ημέρα καθυστέρησης
 • 0,05€ για κάθε ώρα και για κάθε τεκμήριο από τη συλλογή πληροφοριακού υλικού που δανείστηκε με βραχυχρόνιο δανεισμό (έως τρεις ώρες)
Εξωτερικοί Χρήστες (ΕΧ)1
 • Αίτηση
 • Πρόσφατη φωτογραφία
 • 25€ ετήσια συνδρομή (15€ για τους κατόχους κάρτας ανεργίας και 10€ για τους Αποφοίτους ΠαΜακ)2
 • 10€ τρίμηνη συνδρομή (6€ για τους κατόχους κάρτας ανεργίας & ΠΦ άλλων ιδρυμάτων)2

 

3 από Κύρια Συλλογή 14 ημέρες 5 φορές τηλεφωνικά, μέσω internet, ή με τα βιβλία για 7 ημέρες
 • 0,50€ για κάθε τεκμήριο και για κάθε ημέρα καθυστέρησης

Εξωτερικοί Χρήστες Φοιτητές (ΕΧΦ)1
Ισχύει για προπτυχιακούς φοιτητές μόνο

 • Αίτηση
 • Πρόσφατη φωτογραφία
 • 15€ ετήσια συνδρομή2
 • 6€ τρίμηνη συνδρομή2

 

3 από Κύρια Συλλογή 14 ημέρες 5 φορές τηλεφωνικά, μέσω internet, ή με τα βιβλία για 7 ημέρες
 • 0,50€ για κάθε τεκμήριο και για κάθε ημέρα καθυστέρησης
Μέλη ΔΕΠ
 • Αίτηση
 • Προσκόμιση βεβαίωσης της σύμβασης εργασίας από το αρμόδιο γραφείο, εφόσον η σχέση εργασίας δεν αποδεικνύεται με άλλο τρόπο
40 από Κύρια Συλλογή + 2 λογοτεχνικά 180 ημέρες 5 φορές τηλεφωνικά, μέσω internet, ή με τα βιβλία για 180 ημέρες
 • 0,50€ για κάθε τεκμήριο και για κάθε ημέρα καθυστέρησης
Μέλη ΒΔΕΠ & ΥΔ που ασκούν διδακτικό έργο
 • Αίτηση
 • Προσκόμιση βεβαίωσης της σύμβασης εργασίας από το αρμόδιο γραφείο, εφόσον η σχέση εργασίας δεν αποδεικνύεται με άλλο τρόπο
20 από Κύρια Συλλογή + 2 λογοτεχνικά 56 ημέρες 5 φορές τηλεφωνικά, μέσω internet ή με τα βιβλία, για 56 ημέρες
 • 0,50€ για κάθε τεκμήριο και για κάθε ημέρα καθυστέρησης
Ομότιμοι Καθηγητές (ΟΔΕΠ)
 • Αίτηση
 • Προσκόμιση βεβαίωσης της ιδιότητάς τους ως συνταξιούχοι καθηγητές του Πανεπιστημίου Μακεδονίας από το αρμόδιο γραφείο
10 από Κύρια Συλλογή 14 ημέρες 5 φορές τηλεφωνικά, μέσω internet ή με τα βιβλία, για 14 ημέρες
 • 0,50€ για κάθε τεκμήριο και για κάθε ημέρα καθυστέρησης

 

 • Το δικαίωμα δανεισμού τίθεται σε ισχύ εντός μίας εργάσιμης ημέρας (εκτός Σαββάτου) από την ημέρα της κατάθεσης των δικαιολογητικών.
 • Τηλεφωνικές ανανεώσεις ή ανανεώσεις μέσω internet (δηλ. μέσω του ηλ. καταλόγου) δεν είναι εφικτές όταν το υλικό είναι εκπρόθεσμο και υπάρχουν πρόστιμα.
 • Ο χρήστης δεν επιβαρύνεται με πρόστιμα για τις ημέρες που η Βιβλιοθήκη παραμένει κλειστή.
 • Η τυχόν απώλεια της κάρτας δανεισμού πρέπει να αναφέρεται στη Βιβλιοθήκη το συντομότερο δυνατό.

1 Ειδικά για τους κατόχους των ετήσιων καρτών, μπορούν με τη λήξη των καρτών τους (και έως ένα έτος από αυτήν) να τις ανανεώνουν στην ειδική τιμή των δέκα (10) και έξι (6) ευρώ αντίστοιχα. Η ετήσια ανανέωση των Αποφοίτων ΠαΜακ παραμένει στα 10€. Με το πέρας του ενός έτους, ο χρήστης διαγράφεται από το σύστημα και η εγγραφή θεωρείται νέα.

2 Ενημερωθείτε για τους τρόπους πληρωμής από εδώ.

Μοιραστείτε το
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: