ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΣΑΣ

Τι είναι το CRIS;

Το CRIS είναι ένα Σύστημα Πληροφόρησης Ερευνητικής Δραστηριότητας, στόχος του οποίου είναι η ανάδειξη και προβολή τών ερευνητικών έργων που έχουν ολοκληρωθεί από το ερευνητικό προσωπικό του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και τηρεί η Επιτροπή Ερευνών του Πανεπιστημίου.

Ενδεικτικά αναφέρεται πως η υποστήριξη της διάδοσης της επιστημονικής γνώσης και η αξιοποίηση των αποτελεσμάτων έρευνας σε συλλογικό επίπεδο είναι μόνο μερικά από τα πολλαπλά οφέλη που προσφέρουν τα συστήματα CRIS στην έρευνα, τεχνολογική ανάπτυξη και καινοτομία.

Η εγκατάσταση, ο εμπλουτισμός και η λειτουργία του συστήματος πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο υλοποίησης του Υποέργου 5 της Πράξης με τίτλο: "Ακαδημαϊκό περιεχόμενο ανοικτής πρόσβασης στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας: υπηρεσίες οργάνωσης, προβολής, έκδοσης και διασύνδεσής του" (ΕΣΠΑ 2007-2013, ΕΠ Ψηφιακή Σύγκλιση, Θεματική Ενότητα Β2, MIS 304170) που συγχρηματοδοτήθηκε από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση. [pdf]

Μοιραστείτε το