Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Scopus

Η Scopus θεωρείται μια από τις μεγαλύτερες και πιο σύγχρονες διεπιστημονικές βάσεις βιβλιογραφικών δεδομένων και δεδομένων παραπομπών (citation data). Ενημερώνεται καθημερινά και περιλαμβάνει βιβλιογραφικές αναφορές, επιτομές και παραπομπές για τα άρθρα από περισσότερα από 22.500 επιστημονικά περιοδικά 5.000 και πλέον διεθνών εκδοτικών οίκων. Η χρονολογική κάλυψη για τα βιβλιογραφικά δεδομένα και τις επιτομές αρχίζει από το 1966 ενώ για τα δεδομένα παραπομπών από 1996.

Ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης και αναζήτησης - tutorials που παρέχονται στον επίσημο ιστότοπο της Scopus.

Μοιραστείτε το