ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Διαδικτυακός Οδηγός Επιστημονικών Δημοσιεύσεων Ανοικτής Πρόσβασης

Ο Διαδικτυακός Οδηγός Επιστημονικών Δημοσιεύσεων Ανοικτής Πρόσβασης έχει ως βασικό στόχο την μέγιστη διάδοση των αποτελεσμάτων και των ωφελειών της ανοικτής πρόσβασης στο ευρύ κοινό.

Ο οδηγός έχει χαρακτηριστικά αμφίδρομης αλληλεπίδρασης (Web 2.0) και σημασιολογικού ιστού ενώ διασυνδέεται και με τις ψηφιακές υπηρεσίες της Βιβλιοθήκης & Κέντρου Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Συγκεκριμένα, περιλαμβάνει:

  • Πληροφορίες σχετικά με την ανοικτή πρόσβαση και τις επιστημονικές δημοσιεύσεις

  • Βιβλιογραφία για την ανοικτή πρόσβαση με σχετικές δημοσιεύσεις, αλλά και σχετικό οπτικοακουστικό υλικό

  • Διακηρύξεις για την ανοικτή πρόσβαση

  • Θεσμοθετημένες πολιτικές πανεπιστημίων και θέματα πνευματικών δικαιωμάτων

  • Τεκμηρίωση για τις υπηρεσίες υποστήριξης δημοσιεύσεων ανοικτής πρόσβασης της Βιβλιοθήκης & Κέντρου Πληροφόρησης

  • Αναλυτικές οδηγίες προς συγγραφείς ερευνητικών εργασιών

Μοιραστείτε το
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: