ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Ψηφιακή Βιβλιοθήκη και Ιδρυματικό Αποθετήριο Πανεπιστημίου Μακεδονίας - ΨΗΦΙΔΑ

Η ΨΗΦΙΔΑ-Ψηφιακή Βιβλιοθήκη και Ιδρυματικό Αποθετήριο αποτελεί την Υπηρεσία της Βιβλιοθήκης & Κέντρου Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας που συγκεντρώνει ψηφιακό/ηλεκτρονικό υλικό με σκοπό την υποστήριξη της εκπαιδευτικής και ερευνητικής διαδικασίας, της δια βίου μάθησης, καθώς και την διατήρηση και συντήρηση της καταγεγραμμένης γνώσης. Ως εκ τούτου, έχει ένα διττό ρόλο:

  • Ως ψηφιακή βιβλιοθήκη η «ΨΗΦΙΔΑ» διαθέτει μέσω των συλλογών της δυσεύρετο έντυπο αλλά και οπτικοακουστικό υλικό, γεγονός το οποίο την καθιστά ένα από τα προσφορότερα μέσα διατήρησης της πρόσφατης πολιτιστικής και ακαδημαϊκής κληρονομιάς.

  • Ως ιδρυματικό αποθετήριο εκπληρώνει το στόχο της συγκέντρωσης, ψηφιακής διατήρησης, ανάδειξης και προβολής τόσο διπλωματικών εργασιών και πτυχιακών εργασιών που εκπονούνται στα πλαίσια φοίτησης των Προγραμμάτων Σπουδών των Τμημάτων του Πανεπιστημίου, όσο και άλλων δημοσιεύσεων που εκδίδει το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας.

Η ΨΗΦΙΔΑ αναδιαρθρώθηκε, εμπλουτίστηκε με νέες συλλογές και νέο ψηφιακό περιεχόμενο και προσφέρεται σε αναβαθμισμένη έκδοση λογισμικού ακολουθώντας τα διεθνή πρότυπα αρχειοθέτησης και εισαγωγής μεταδεδομένων (βιβλιογραφικών πληροφοριών) του ψηφιακού υλικού στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Ακαδημαϊκό περιεχόμενο ανοικτής πρόσβασης στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας: υπηρεσίες οργάνωσης, προβολής, έκδοσης και διασύνδεσής του» (ΕΣΠΑ 2007-2013, ΕΠ Ψηφιακή Σύγκλιση, Θεματική Ενότητα Β2, MIS 304170) και συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Μοιραστείτε το
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: