ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Ιδρυματικό Αποθετήριο Ακαδημαϊκής Έρευνας Πανεπιστημίου Μακεδονίας - RUOMO

Το Ιδρυματικό Αποθετήριο Ακαδημαϊκής Έρευνας - RUOMO αποτελεί το καταλληλότερο μέσο για την αρχειοθέτηση και τη διάδοση του ερευνητικού έργου που παράγεται στο Πανεπιστήμιο. Το Ιδρυματικό Αποθετήριο διαχειρίζεται πλούσια βιβλιογραφικά μεταδεδομένα προσαρμοσμένα στο βέλτιστο τρόπο ανάκτησής τους από μηχανές αναζήτησης (π.χ. Google Scholar). Επίσης διαχειρίζεται αρχεία πλήρους κειμένου και πολυμέσων καθώς και τον τρόπο διάδοσης τους ανάλογα με τα πνευματικά δικαιώματα.

Το Ιδρυματικό Αποθετήριο Ακαδημαϊκής Έρευνας RUOMO αναπτύχθηκε στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Ακαδημαϊκό περιεχόμενο ανοικτής πρόσβασης στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας: υπηρεσίες οργάνωσης, προβολής, έκδοσης και διασύνδεσής του» (ΕΣΠΑ 2007-2013, ΕΠ Ψηφιακή Σύγκλιση, Θεματική Ενότητα Β2, MIS 304170) και συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Μοιραστείτε το
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: