ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Γενικά

Η Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, οργανώνει και προσφέρει σε σταθερή βάση δωρεάν σεμινάρια εκπαίδευσης, στα πλαίσια του Προγράμματος Πληροφοριακής Παιδείας. Τα σεμινάρια εκπαίδευσης απευθύνονται σε όλα τα μέλη της βιβλιοθήκης και πραγματοποιούνται σε συγκεκριμένες ημερομηνίες κατά τη διάρκεια κάθε ακαδημαϊκού έτους.

Επιλέξτε μία ή και περισσότερες Θεματικές ενότητες που επιθυμείτε να εκπαιδευτείτε. Το τμήμα Επιστημονικής Πληροφόρησης & Τεκμηρίωσης της βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας σας βοηθάει να εντοπίζετε, διαχειρίζεστε, αξιολογείτε, παρουσιάζετε σωστά, γρήγορα και αποτελεσματικά τις πληροφορίες που ανακτάτε καθώς και να συντάσσετε τη βιβλιογραφία σας.

Επιπλέον μαθαίνετε να χρησιμοποιείτε αποτελεσματικά Cloud υπηρεσίες και σύγχρονα εργαλεία της Google αλλά και να εντοπίσετε το μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών που σας ταιριάζει γρήγορα και εύκολα με τους βέλτιστους τρόπους αναζήτησης πληροφοριών για μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών.

Προσοχή!

Για τους προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές του Πανεπιστημίου Μακεδονίας η παρακολούθηση τουλάχιστον τεσσάρων (4) θεματικών ενοτήτων των εκπαιδευτικών σεμιναρίων "Πληροφοριακή Παιδεία" που προσφέρει η Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου (με εξαίρεση της πρώτης θεματικής ενότητας LIB1 με τίτλο: «Προσανατολισμός στο χώρο της Βιβλιοθήκης»), θα αναφέρεται στο Παράρτημα Διπλώματος (Diploma Suppmement) ως δεξιότητα που αποκτήθηκε κατά τη διάρκεια των σπουδών τους.

Συγκεκριμένα για τα στοχευμένα εκπαιδευτικά σεμινάρια που πραγματοποιούνται σε κάθε τμήμα ξεχωριστά (π.χ. Πληροφοριακή παιδεία στις Οικονομικές Επιστήμες Ι και ΙΙ) , η παρακολούθηση και των δύο τριώρων ισούται με την παρακολούθηση τεσσάρων (4) θεματικών ενοτήτων, LIB2, LIB3, LIB8 και LIB10. Διαφορετικα δεν προσμετράται κανένα.

 

Τα online εκπαιδευτικά σεμινάρια πραγματοποιούνται με την πλατφόρμα τηλεδιάσκεψης Zoom.

Τα δια ζώσης σεμινάρια πραγματοποιούνται έπειτα από την συμπλήρωση 8 ατόμων σε κάθε θεματική ενότητα. Μέγιστος αριθμός συμμετεχόντων: 25 άτομα

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι εγγεγραμμένοι χρήστες της βιβλιοθήκης.

Χώρος Διεξαγωγής Σεμιναρίων (μόνο για την περίπτωση των δια ζώσης σεμιναρίων): Στην αίθουσα εκπαιδευτικών σεμιναρίων της Βιβλιοθήκης και στα εργαστήρια των τμημάτων του Πανεπιστημίου, ανάλογα με τη διαθεσιμότητα.

Μοιραστείτε το
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: