ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Διαδανεισμός βιβλίων προς Άλλες Βιβλιοθήκες

Δικαίωμα χρήσης των υπηρεσιών που παρέχονται μέσω Διαδανεισμού έχουν όσες βιβλιοθήκες τηρούν και σέβονται τους διεθνείς κανόνες περί πνευματικών δικαιωμάτων παράλληλα με την διαδανειστική της πολιτική.
 
Η Βιβλιοθήκη λαμβάνοντας υπόψη το διάστημα που χρειάζεται για τη μεταφορά του υλικού διαδανείζει το υλικό της για βιβλιοθήκες εκτός Θεσσαλονίκης, για διάστημα 28 εργάσιμων ημερών με μέγιστο αριθμό 20 τεκμηρίων ανά βιβλιοθήκη, και 3 τεκμηρίων ανά χρήστη.

Για μέλη άλλων βιβλιοθηκών που διαμένουν στη Θεσσαλονίκη, ο διαδανεισμός ισχύει για 2 εβδομάδες και η παραλαβή του υλικού γίνεται υποχρεωτικά από τους ίδιους.

Ανανέωση διαδανεισμού επιτρέπεται μόνο για μία φορά και εφόσον το Γραφείο Διαδανεισμού έχει ειδοποιηθεί 3 ημέρες πριν τη λήξη της προθεσμίας.

Αναλυτικότερα μπορείτε να συμβουλευτείτε την πολιτική διαδανεισμού του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

Μοιραστείτε το
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: