ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Επιστροφή Δανεισμένου Υλικού

Οι χρήστες πρέπει να επιστρέφουν εμπρόθεσμα τα βιβλία που έχουν δανειστεί στο Γραφείο Δανεισμού της Βιβλιοθήκης.

Σε περίπτωση καθυστέρησης της επιστροφής του δανεισμένου υλικού, ο χρήστης χρεώνεται με 0,50 ευρώ πρόστιμο για κάθε ημέρα καθυστέρησης και για κάθε καθυστερημένο βιβλίο. Ενημερωθείτε για τους τρόπους πληρωμής των προστίμων από εδώ.

Οι τελειόφοιτοι φοιτητές δεν θα μπορούν να ορκιστούν εάν δεν επιστρέψουν στη Βιβλιοθήκη τα βιβλία που οφείλουν.

Συγκεκριμένα για τους τελειόφοιτους προπτυχιακούς φοιτητές δεν θα πρέπει να υπάρχει καμία εκκρεμότητα και ως προς τη Βιβλιοθήκη και ως προς την Υπηρεσία του ΕΥΔΟΞΟΥ.

 

  • Υπηρεσία επιστροφής βιβλίων (Book Return) 24/7

    Η υπηρεσία επιστροφής βιβλίων δίνει το δικαίωμα σε όλους τους χρήστες της Βιβλιοθήκης να επιστρέφουν τα βιβλία που έχουν δανεισμένα στο όνομά τους, 24 ώρες το 24ωρο και 7 ημέρες την εβδομάδα, πέραν του ωραρίου της λειτουργίας της Βιβλιοθήκης, αλλά και τις αργίες ή περιόδους διακοπών που το Πανεπιστήμιο είναι κλειστό.

    Ως ημερομηνία επιστροφής βιβλίων στο κουτί επιστροφών (BOOK RETURN), που βρίσκεται δίπλα από την είσοδο της Βιβλιοθήκης, θεωρείται η αμέσως προηγούμενη ημέρα λειτουργίας της Βιβλιοθήκης. Τα βιβλία από το κουτί επιστροφών παραλαμβάνονται στις 8.00 π.μ. καθημερινά κατά τις εργάσιμες ημέρες λειτουργίας της Βιβλιοθήκης. Εάν π.χ. ένα βιβλίο παραλαμβάνεται τη Δευτέρα 2/6/14 τότε θεωρείται ότι έχει επιστραφεί το Σάββατο 31/5/14 (εκτός από τα Σάββατα που η Βιβλιοθήκη είναι κλειστή).

    ΠΡΟΣΟΧΗ!!! Τα πρόστιμα που ενδεχομένως να υπάρχουν από καθυστέρηση του βιβλίου που επιστρέφεται, δεν παραγράφονται και παραμένουν σε ισχύ στην κάρτα του χρήστη, μέχρι την πληρωμή τους.

    Ελέγξτε τα βιβλία που επιστρέφετε ότι ανήκουν στη συλλογή του Πανεπιστημίου μας.
Μοιραστείτε το
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: