ΠΩΣ ΝΑ...

Σεμινάρια

Παρέχονται γενικές πληροφορίες για τα εκπαιδευτικά σεμινάρια που οργανώνει η βιβλιοθήκη σε όλους τους χρήστες της και επιπλέον περιγράφονται οι θεματικές ενότητες των σεμιναρίων.

Η Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, οργανώνει και προσφέρει σε σταθερή βάση δωρεάν σεμινάρια εκπαίδευσης, στα πλαίσια του Προγράμματος Πληροφοριακής Παιδείας. Τα σεμινάρια εκπαίδευσης απευθύνονται σε όλα τα μέλη της βιβλιοθήκης και πραγματοποιούνται σε συγκεκριμένες ημερομηνίες κατά τη διάρκεια κάθε ακαδημαϊκού έτους.

Επιλέξτε μία ή και περισσότερες Θεματικές ενότητες που επιθυμείτε να εκπαιδευτείτε. Το τμήμα Επιστημονικής Πληροφόρησης & Τεκμηρίωσης της βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας σας βοηθάει να εντοπίζετε, διαχειρίζεστε, αξιολογείτε, παρουσιάζετε σωστά, γρήγορα και αποτελεσματικά τις πληροφορίες που ανακτάτε καθώς και να συντάσσετε τη βιβλιογραφία σας.

Επιπλέον μαθαίνετε να χρησιμοποιείτε αποτελεσματικά Cloud υπηρεσίες και σύγχρονα εργαλεία της Google αλλά και να εντοπίσετε το μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών που σας ταιριάζει γρήγορα και εύκολα με τους βέλτιστους τρόπους αναζήτησης πληροφοριών για μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών.

Προσοχή!

Για τους προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές του Πανεπιστημίου Μακεδονίας η παρακολούθηση τουλάχιστον τεσσάρων (4) θεματικών ενοτήτων των εκπαιδευτικών σεμιναρίων "Πληροφοριακή Παιδεία" που προσφέρει η Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου (με εξαίρεση της πρώτης θεματικής ενότητας LIB1 με τίτλο: «Προσανατολισμός στο χώρο της Βιβλιοθήκης»), θα αναφέρεται στο Παράρτημα Διπλώματος (Diploma Suppmement) ως δεξιότητα που αποκτήθηκε κατά τη διάρκεια των σπουδών τους.

Συγκεκριμένα για τα στοχευμένα εκπαιδευτικά σεμινάρια που πραγματοποιούνται σε κάθε τμήμα ξεχωριστά (π.χ. Πληροφοριακή παιδεία στις Οικονομικές Επιστήμες Ι και ΙΙ) , η παρακολούθηση και των δύο τριώρων ισούται με την παρακολούθηση τεσσάρων (4) θεματικών ενοτήτων, LIB2, LIB3, LIB8 και LIB10. Διαφορετικα δεν προσμετράται κανένα.

 

Τα online εκπαιδευτικά σεμινάρια πραγματοποιούνται με την πλατφόρμα τηλεδιάσκεψης Zoom.

Τα δια ζώσης σεμινάρια πραγματοποιούνται έπειτα από την συμπλήρωση 8 ατόμων σε κάθε θεματική ενότητα. Μέγιστος αριθμός συμμετεχόντων: 25 άτομα

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι εγγεγραμμένοι χρήστες της βιβλιοθήκης.

Χώρος Διεξαγωγής Σεμιναρίων (μόνο για την περίπτωση των δια ζώσης σεμιναρίων): Στην αίθουσα εκπαιδευτικών σεμιναρίων της Βιβλιοθήκης και στα εργαστήρια των τμημάτων του Πανεπιστημίου, ανάλογα με τη διαθεσιμότητα.

Δείτε το βίντεο στο κανάλι μας στο YouTube και Δηλώστε Συμμετοχή! σε σεμινάριο της αρεσκείας σας

Τα συγκεκριμένα σεμινάρια περιλαμβάνουν:

1. Προσανατολισμός στο χώρο της Βιβλιοθήκης (LIB1)
Περιγραφή: Το LIB1 εκπαιδευτικό σεμινάριο είναι ένα βιωματικό σεμινάριο το οποίο αφορά στον προσανατολισμό  (orientation) στο χώρο της Βιβλιοθήκης, παρέχεται πληροφόρηση σχετικά με τις υπηρεσίες, πηγές και συλλογές που η βιβλιοθήκη περιλαμβάνει, εκπαιδεύει στην έρευνα βιβλιογραφίας μέσω του ηλεκτρονικού καταλόγου της βιβλιοθήκης και δίνει έμφαση στις λειτουργίες του (My Account).
Εκπαιδευτικές Τεχνικές: Εισήγηση/παρουσίαση, επίδειξη, πρακτική άσκηση, παίξιμο ρόλων
Διάρκεια: 1 ώρα
Στόχοι: Μετά την παρακολούθηση του εισαγωγικού σεμιναρίου LIB1 ο εκπαιδευόμενος θα είναι ικανός να:

 • Προσανατολίζεται με άνεση στο χώρο της βιβλιοθήκης
 • Εντοπίζει εύκολα και γρήγορα βιβλία στα ράφια
 • Αναγνωρίζει και διακρίνει τα διαφορετικά είδη πηγών πληροφόρησης και συλλογές της βιβλιοθήκης
 • Γνωρίζει τις υπηρεσίες της βιβλιοθήκης
 • Κατανοεί τη διαδικασία έρευνας στον ηλεκτρονικό κατάλογο της βιβλιοθήκης
 • Κατανοεί τη χρησιμότητα των εργαλείων έρευνας και τις λειτουργίες του ηλεκτρονικού καταλόγου της βιβλιοθήκης

 

2. Έρευνα σε βιβλιογραφικές πηγές (LIB2)
Περιγραφή: Το LIB2 εκπαιδευτικό σεμινάριο δίνει έμφαση στην ανάλυση θέματος (ανάπτυξη, σχεδιασμός έρευνας), στην διάκριση και εντοπισμό κατάλληλων πληροφοριακών πηγών, στην έρευνα σε βάσεις δεδομένων και ηλεκτρονικά περιοδικά, ενημερώνει για τις μεθόδους αποτελεσματικής αναζήτησης - στρατηγικές αναζήτησης (τελεστές Boolean), στον τρόπο ανάκτησης και διαχείρισης πλήρους κειμένου άρθρων περιοδικών, μεταπτυχιακών εργασιών, διδακτορικών διατριβών, κλαδικών μελετών.
Εκπαιδευτικές Τεχνικές: Εισήγηση/παρουσίαση, επίδειξη, πρακτική εξάσκηση
Διάρκεια: 2ώρες
Στόχοι: Μετά την παρακολούθηση του προχωρημένου σεμιναρίου LIB2 ο εκπαιδευόμενος θα είναι ικανός να:

 • Συντάσσει και δομεί σωστά τους σχετικούς όρους – λέξεις κλειδιά με το θέμα έρευνας ή το πληροφοριακό του ερώτημα
 • Διακρίνει την επιστημονική πληροφόρηση από τη μη επιστημονική πληροφόρηση
 • Χρησιμοποιεί διαφορετικούς τύπους πληροφοριακών πηγών
 • Αναπτύσσει στρατηγικές – τεχνικές  αναζήτησης (λέξεις κλειδιά – Τελεστές Bool) για να περιγράψει το θέμα της έρευνάς του
 • Τροποποιεί τη διαδικασία – στρατηγική έρευνας χρησιμοποιώντας συνώνυμους όρους, ευρύτερους – στενότερους όρους για καλύτερα αποτελέσματα της έρευνας
 • Αξιολογεί τις πληροφορίες χρησιμοποιώντας κριτήρια αξιολόγησης

 

3. Πρότυπα και εργαλεία συγγραφής εργασίας (LIB3)
Περιγραφή: Το LIB3 εκπαιδευτικό σεμινάριο βοηθά τους εκπαιδευόμενους να κατανοήσουν έννοιες όπως βιβλιογραφία και βιβλιογραφικών αναφορών, ενημερώνει για τα βιβλιογραφικά πρότυπα που υπάρχουν στη διεθνή βιβλιογραφία και εκπαιδεύει στο τρόπο διαχείρισης και οργάνωσης της βιβλιογραφίας μέσω του εργαλείου Zotero.
Εκπαιδευτικές Τεχνικές: Εισήγηση/παρουσίαση, επίδειξη, πρακτική εξάσκηση
Διάρκεια: 2 1/2 ώρες
Στόχοι: Μετά την παρακολούθηση του σεμιναρίου LIB3 ο εκπαιδευόμενος θα είναι ικανός να:

 • Κατανοεί έννοιες όπως βιβλιογραφία (reference list)και βιβλιογραφικές παραπομπές (in-text citations)
 • Συντάσσει βιβλιογραφία και βιβλιογραφικές αναφορές, σύμφωνα με κάποιο από τα διεθνή πρότυπα (APA, MLA etc)
 • Οργανώνει και διαχειρίζεται αποτελεσματικά τη βιβλιογραφία του μέσω του εργαλείου Zotero

 

4. Ψηφιακά μέσα και διαδικτυακές υπηρεσίες (LIB4)
α. Τρόποι Αποτελεσματικής Παρουσίασης της Εργασίας σας (LIB4a)
Ενσωματώθηκε στο εκπαιδευτικό σεμινάριο LIB8: Συγγραφή και παρουσιάση επιστημονικής εργασίας

β.  Google Tools (Google Calendar, GDrive, Google Forms) (LIB4b)
Σε συνεργασία με το Κέντρο Υπολογιστών και Δικτύων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας

Περιγραφή: Στη θεματική ενότητα LIB4b Google tools (Google Calendar, GDrive, Google Forms) παρουσιάζονται σύγχρονα συνεργατικά εργαλεία της Google που παρέχονται δωρεάν με τη λήψη του Gmail Account απο τους φοιτητές του Πανεπιστημίου. Δίνεται έμφαση στις σύγχρονες τάσεις ανάπτυξης και χρήσης διαδικτυακών εργαλείων που ανατρέπουν τη χρήση των παραδοσιακών εφαρμογών γραφείου και αναδεικνύουν την ευκολία χρήσης και κοινής χρήσης συνεργατών
Εκπαιδευτικές Τεχνικές: Εισήγηση/παρουσίαση, επίδειξη, πρακτική εξάσκηση
Διάρκεια: 2 ώρες
Στόχοι: Μετά την παρακολούθηση του σεμιναρίου LIB4b ο εκπαιδευόμενος θα είναι ικανός να:

 • Χρησιμοποιεί τις δυνατότητες χρήσης Cloud Storage Services
 • Γνωρίζει τα χαρακτηριστικά των σύγχρονων συνεργατικών εργαλείων (Google calendar και  Docs)
 • Δημιουργεί φόρμες προσαρμοσμένες στις ανάγκες και τις απαιτήσεις του, να επεξεργαστεί τα αποτελέσματά της και να τις ενσωματώνει σε ιστοχώρους

γ. Web 2.0 .Διαχείριση εργασιών μέσω Cloud εφαρμογών (LIB4c)
Σε συνεργασία με το Κέντρο Υπολογιστών και Δικτύων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας


Περιγραφή: Στη θεματική ενότητα LΙΒ4c παρουσιάζεται η μετάβαση από το αρχικό διαδίκτυο στις νέες υπηρεσίες διαδικτύου. Γίνεται αναφορά στις νέες τεχνολογίες και τάσεις αλλά και στην ασφάλεια των διαδικτυακών εφαρμογών. Παρουσιάζονται ενδεικτικά δύο διαδικτυακά εργαλεία υπολογιστικού νέφους για την αποτελεσματικότερη διαχείριση και εκπόνηση εργασιών μεταξύ συνεργατών. Δίδεται έμφαση στις δυνατότητες των νέων εργαλείων task manager (διαχείρισης εργασιών) και social bookmarking (διαχείρισης σελιδοδεικτών και επισημάνσεων) με σκοπό την υιοθέτηση χρήσης τους από τους φοιτητές
Εκπαιδευτικές Τεχνικές: Εισήγηση/παρουσίαση, επίδειξη, πρακτική εξάσκηση
Διάρκεια: 2 ώρες
Στόχοι: Μετά την παρακολούθηση του σεμιναρίου LIB4c ο εκπαιδευόμενος θα είναι ικανός να:

 • Γνωρίζει τις δυνατότητες ενός σύγχρονου περιβάλλοντος εργασίας
 • Αποκτήσει την ικανότητα προσαρμογής του περιβάλλοντος στην ανάγκη τους
 • Παραμετροποιεί το περιβάλλον του φυλλομετρητή
 • Εντοπίζει τις ασφαλείς διαδικτυακές τοποθεσίες
 • Δημιουργεί και να προσαρμόζει τις απαιτήσεις εργασιών του στις ενδεικτικές εφαρμογές που θα παρουσιαστούν αναλυτικά
 • Είναι σε θέση να εργαστεί σε αυτά ανεξάρτητα από συσκευή ή λειτουργικό σύστημα που διαθέτουν
 • Μπορεί να συνεργαστεί διαδικτυακά μέσα από τα εργαλεία που θα παρακολουθήσει


δ. Ανακαλύψτε τις extra δυνατότητες του Gmail (LIB4d)
Σε συνεργασία με το Κέντρο Υπολογιστών και Δικτύων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας

Περιγραφή: Στη θεματική ενότητα LIB4d παρουσιάζονται οι δυνατότητες ενός παγκόσμια καταξιωμένου εργαλείου email. Το Πανεπιστήμιό μας διαθέτει στους φοιτητές του, με την εγγραφή τους, μέσω μιας δυνατότητας που διαθέτει η Google σε Ακαδημαϊκά Ιδρύματα. Το Gmail του Πανεπιστημίου οι φοιτητές/τριες μπορούν να διατηρούν και μετά την αποφοίτησή τους, για όσο διάστημα επιθυμούν.
Εκπαιδευτικές Τεχνικές: Εισήγηση/παρουσίαση, επίδειξη, πρακτική εξάσκηση
Διάρκεια: 2 ώρες
Στόχοι: Μετά την παρακολούθηση του σεμιναρίου LIB4d ο εκπαιδευόμενος θα είναι ικανός να:

 • Παραμετροποιεί, ρυθμίζει και προσαρμόζει το Gmail στις απαιτήσεις του
 • Χρησιμοποιεί τα πρόσθετα εργαλεία διαχείρισης
 • Καθιερώσει ως βασικό εργαλείο για την ηλεκτρονική αλληλογραφία του, το Gmail του Πανεπιστημίου.

 

5. Έρευνα για Θέματα Σχεδιασμού Σταδιοδρομίας &  Αναζήτησης Εργασίας (LIB5)
Σε συνεργασία με το Γραφείο Διασύνδεσης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας

α. Τεχνικές Αναζήτησης Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων (LIB5a)
Περιγραφή: Το εκπαιδευτικό σεμινάριο LIB5a εστιάζει στους βέλτιστους τρόπους αναζήτησης πληροφοριών για μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών, στον σχεδιασμό της έρευνας, στην οργάνωση των πληροφοριών που συγκεντρώνει ο εκπαιδευόμενος καθώς στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων διαχείρισης πληροφοριών
Εκπαιδευτικές Τεχνικές: Εισήγηση/παρουσίαση, επίδειξη, πρακτική εξάσκηση
Διάρκεια: 2 ώρες
Στόχοι: Μετά την παρακολούθηση του σεμιναρίου LIB5a, ο εκπαιδευόμενος θα είναι σε θέση να:

 • Γνωρίζει αποτελεσματικές στρατηγικές αναζήτησης μεταπτυχιακών προγραμμάτων σε βάσεις δεδομένων
 • Σχεδιάζει την έρευνα αναζήτησης πληροφοριών
 • Εφαρμόζει τις βέλτιστες στρατηγικές αναζήτησης πληροφοριών
 • Διακρίνει και να αξιολογεί πληροφορίες σύμφωνα με τους στόχους του
 • Οργανώνει τις πληροφορίες που συγκεντρώνει
 • Υιοθετεί έναν οργανωμένο και μεθοδικό τρόπο αναζήτησης πληροφοριών

 

β. Τεχνικές Αναζήτησης Εργασίας (LIB5b)
Περιγραφή: Το εκπαιδευτικό σεμινάριο LIB5b εστιάζει σε βέλτιστους τρόπους αναζήτησης πληροφοριών για θέσεις απασχόλησης, στην μεθοδική έρευνα, στην αξιολόγηση των ηλεκτρονικών πηγών καθώς και στην ανάπτυξη δεξιοτήτων διαχείρισης πληροφοριών
Εκπαιδευτικές Τεχνικές: Εισήγηση/παρουσίαση, επίδειξη, πρακτική εξάσκηση
Διάρκεια: 2 ώρες 
Στόχοι: Μετά την παρακολούθηση του σεμιναρίου LIB5b, ο εκπαιδευόμενος θα είναι σε θέση να:

 • Γνωρίζει αποτελεσματικές στρατηγικές αναζήτησης θέσεων απασχόλησης σε βάσεις δεδομένων
 • Κατανοεί τη διαδικασία μεθοδικής έρευνας
 • Γνωρίζει τα κριτήρια αξιολόγησης ηλεκτρονικών πηγών
 • Γνωρίζει το περιβάλλον αναζήτησης εργασίας πολλών βάσεων δεδομένων και ηλεκτρονικών πηγών
 • Υιοθετεί έναν οργανωμένο και μεθοδικό τρόπο αναζήτησης πληροφοριών

 

6. Πώς να δημοσιεύσετε την εργασία σας σε επιστημονικά περιοδικά των κοινωνικών επιστημών (LIB6a)
Σε συνεργασία με μέλος ΔΕΠ

Περιγραφή: Το εκπαιδευτικό σεμινάριο LIB6a εστιάζει στους βέλτιστους τρόπους αναζήτησης καλύτερων ποιοτικά δημοσιεύσεων με καλύτερο impact factor καθώς και βελτιστοποίηση της μεθοδολογίας δημοσίευσης άρθρων σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά
Εκπαιδευτικές Τεχνικές: Εισήγηση/παρουσίαση, επίδειξη
Διάρκεια: 2 ώρες
Στόχοι: Μετά την παρακολούθηση του σεμιναρίου LIB6a, ο εκπαιδευόμενος θα είναι σε θέση να:

 • Γνωρίζει αποτελεσματικές στρατηγικές αναζήτησης καλύτερων ποιοτικά δημοσιεύσεων με καλύτερο impact factor
 • Γνωρίζει και να εφαρμόζει βέλτιστους τρόπους δημοσίευσης άρθρων σε επιστημονικά περιοδικά
 • Επιλέγει το κατάλληλο επιστημονικό περιοδικό
 • Διαχειρίζεται το αποτέλεσμα ενός editor
 • Υιοθετεί έναν οργανωμένο και μεθοδικό τρόπο αναζήτησης καλύτερων ποιοτικά δημοσιεύσεων

 

7. Πώς να γράψετε ένα επιστημονικό άρθρο για δημοσίευση (LIB6b)
Σε συνεργασία με μέλος ΔΕΠ

Περιγραφή: Στο εκπαιδευτικό σεμινάριο LIB6b δίνεται έμφαση στη βελτιστοποίηση της μεθοδολογίας συγγραφής άρθρων σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά
Εκπαιδευτικές Τεχνικές: Εισήγηση/παρουσίαση, επίδειξη
Διάρκεια: 2 ώρες
Στόχοι: Μετά την παρακολούθηση του σεμιναρίου LIB6b, ο εκπαιδευόμενος θα είναι σε θέση να:

 • Μαθαίνει να προετοιμάζεται σωστά πριν τη συγγραφή του άρθρου
 • Γνωρίζει τη δομή και τα τμήματα από τα οποία αποτελείται ένα επιστημονικό άρθρο για μια άρτια εργασία προς δημοσίευση
 • Οργανώνει και διαχειρίζεται αποτελεσματικά τη βιβλιογραφία του μέσω του εργαλείου Medeley
 • Γνωρίζει τρόπους αποφυγής Λογοκλοπής
 • Υιοθετεί έναν οργανωμένο και μεθοδικό τρόπο συγγραφής επιστημονικού άρθρου για δημοσίευση

 

8. Πληροφοριακή Παιδεία στις Οικονομικές Επιστήμες I (LIB7a)
Μόνο για τους προπτυχιακούς φοιτητές του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου

Για να δηλώσετε συμμετοχή στο σεμινάριο θα πρέπει να είστε μέλος της Βιβλιοθήκης.
Σε συνεργασία με το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών σύμφωνα με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος στις 22/2/2018

Περιγραφή: Δίνεται έμφαση στη σύνταξη εργασιών δοκιμιακού χαρακτήρα, στα πρότυπα και εργαλεία διαχείρισης βιβλιογραφικών αναφορών. Οι φοιτητές κατανοούν έννοιες όπως είδη εργασιών, δομή εργασιών, ακαδημαϊκή γραφή, βιβλιογραφία και βιβλιογραφικές αναφορές. Ενημερώνονται για τα βιβλιογραφικά πρότυπα που υπάρχουν στη διεθνή βιβλιογραφία. Επιπλέον, στα πλαίσια παρουσίασης μιας εργασίας οι φοιτητές ενημερώνονται για τις βασικές αρχές και τις τεχνικές ώστε να σχεδιάζουν τις παρουσιάσεις τους με αποτελεσματικό και δυναμικό τρόπο.
Εκπαιδευτικές Τεχνικές: Εισήγηση/παρουσίαση, επίδειξη
Διάρκεια: 3 ώρες
Χώρος: Εργαστήριο Οικονομικού Τμήματος
Στόχοι: Μετά την παρακολούθηση του σεμιναρίου LIB7a ο εκπαιδευόμενος θα είναι ικανός να:

 • Κατανοεί έννοιες όπως είδη εργασιών, δομή εργασιών, ακαδημαϊκή γραφή, βιβλιογραφία (reference list) και βιβλιογραφικές παραπομπές (in-text citations),
 • Κατανοεί την βιβλιογραφία και τις βιβλιογραφικές αναφορές σύμφωνα με κάποιο από τα διεθνή πρότυπα (APA, MLA etc) 
 • Σχεδιάζει με αποτελεσματικό τρόπο την παρουσίασή του

 

9. Πληροφοριακή Παιδεία στις Οικονομικές Επιστήμες ΙI (LIB7b) 
Μόνο για τους προπτυχιακούς φοιτητές του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου

Για να δηλώσετε συμμετοχή στο σεμινάριο θα πρέπει να είστε μέλος της Βιβλιοθήκης.
Σε συνεργασία με το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών σύμφωνα με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος στις 22/2/2018. 

Περιγραφή: Δίνεται έμφαση στην έρευνα σε βάσεις δεδομένων και ηλεκτρονικά περιοδικά, ενημερώνονται οι φοιτητές για τις μεθόδους αποτελεσματικής αναζήτησης, - στρατηγικές αναζήτησης (τελεστές Boolean), για τον τρόπο ανάκτησης και διαχείρισης πλήρους κειμένου άρθρων περιοδικών, ηλεκτρονικών βιβλίων, μεταπτυχιακών εργασιών, διδακτορικών διατριβών, κλαδικών μελετών. Επιπλέον οι φοιτητές εκπαιδεύονται στο τρόπο διαχείρισης και οργάνωσης της βιβλιογραφίας μέσω του εργαλείου Zotero.
Εκπαιδευτικές Τεχνικές: Εισήγηση/παρουσίαση, επίδειξη, πρακτική εξάσκηση
Διάρκεια: 3 ώρες
Χώρος: Εργαστήριο Οικονομικού Τμήματος
Στόχοι: Μετά την παρακολούθηση του σεμιναρίου LIB7b ο εκπαιδευόμενος θα είναι ικανός να:

 • Συντάσσει και δομεί σωστά τους σχετικούς όρους – λέξεις κλειδιά με το θέμα έρευνας ή το πληροφοριακό του ερώτημα
 • Χρησιμοποιεί διαφορετικούς τύπους πληροφοριακών πηγών
 • Αναπτύσσει στρατηγικές – τεχνικές  αναζήτησης (λέξεις κλειδιά – Τελεστές Bool) για να περιγράψει το θέμα της έρευνάς του
 • Τροποποιεί τη διαδικασία – στρατηγική έρευνας χρησιμοποιώντας συνώνυμους όρους, ευρύτερους – στενότερους όρους για καλύτερα αποτελέσματα της έρευνας
 • Οργανώνει και διαχειρίζεται αποτελεσματικά τη βιβλιογραφία του μέσω του εργαλείου Zotero

 

10. Συγγραφή και παρουσίαση επιστημονικής εργασίας (LIB8)

Περιγραφή: Δίνεται έμφαση στον τρόπο συγγραφής και στην οργάνωση μια πτυχιακής/διπλωματικής εργασίας. Πιο συγκεκριμένα παρουσιάζονται οι βασικές αρχές, οι έννοιες, τα είδη και τα στάδια μια επιστημονικής εργασίας. Επιπλέον παρουσιάζονται οι τρόποι και οι τεχνικές σχεδιασμού αποτελεσματικών παρουσιάσεων. Ο εκπαιδευόμενος γνωρίζει τις βασικές αρχές και τεχνικές ώστε να σχεδιάζει την παρουσίασή του αποτελεσματικά και να χρησιμοποιεί εικόνες και βίντεο με ηθικό και νόμιμο τρόπο
Εκπαιδευτικές Τεχνικές: Εισήγηση/παρουσίαση, επίδειξη
Διάρκεια2 ώρες
Στόχοι: Μετά την παρακολούθηση του σεμιναρίου ο εκπαιδευόμενος θα είναι ικανός να:

 • Κατανοεί τα οφέλη εκπόνησης της επιστημονικής εργασίας
 • Οργανώνει αποτελεσματικά μια επιστημονική εργασία
 • Σχεδιάζει την παρουσίαση της επιστημονικής του εργασίας αποτελεσματικά βασιζόμενος στις βασικές αρχές και τεχνικές αποτελεσματικών παρουσιάσεων

 

11. Πληροφοριακή Παιδεία στις Επιστήμες της Εκπαίδευσης Ι (LIB9a)
(Μόνο για τους προπτυχιακούς φοιτητές του Τμήματος Εκπαιδευτικής & Κοινωνικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου)

Για να δηλώσετε συμμετοχή στο σεμινάριο θα πρέπει να είστε μέλος της Βιβλιοθήκης.
Σε συνεργασία με το Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής σύμφωνα με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος στις 3/10/2019. Πρόκειται για ένα στοχευμένο σεμινάριο το οποίο απευθύνεται στους προπτυχιακούς φοιτητές του Τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής συνολικής διάρκειας 6 ωρών, το οποίο διεξάγεται σε 2 τρίωρα.

Περιγραφή: Tο σεμινάριο LIB9a είναι ένα στοχευμένο σεμινάριο το οποίο καλύπτει τις ερευνητικές και εκπαιδευτικές ανάγκες του τμήματος ΕΚΠ. Συγκεκριμένα δίνεται έμφαση στον τρόπο συγγραφής και στην οργάνωση μιας πτυχιακής/διπλωματικής εργασίας. Επιπλέον παρουσιάζονται οι βασικές αρχές, οι έννοιες, τα είδη και τα στάδια μιας επιστημονικής εργασίας και παρουσιάζονται τρόποι και τεχνικές σχεδιασμού αποτελεσματικών παρουσιάσεων. Δίνεται έτσι η δυνατότητα στον φοιτητή να ανακαλύψει βασικές αρχές και τεχνικές ώστε να σχεδιάζει την παρουσίασή του αποτελεσματικά και να χρησιμοποιεί εικόνες και βίντεο με ηθικό και νόμιμο τρόπο. Τέλος το σεμινάριο βοηθά τον εκπαιδευόμενο να κατανοήσει έννοιες όπως βιβλιογραφία και βιβλιογραφικών αναφορών και τον ενημερώνει για τα βιβλιογραφικά πρότυπα που υπάρχουν στη διεθνή βιβλιογραφία.
Εκπαιδευτικές Τεχνικές: Εισήγηση/παρουσίαση, επίδειξη
Διάρκεια: 3 ώρες
Στόχοι: Μετά την παρακολούθηση του σεμιναρίου ο εκπαιδευόμενος θα είναι ικανός να:

 • Κατανοεί έννοιες όπως είδη εργασιών, δομή εργασιών, ακαδημαϊκή γραφή, βιβλιογραφία (reference list) και βιβλιογραφικές παραπομπές (in-text citations)
 • Κατανοεί την βιβλιογραφία και τις βιβλιογραφικές αναφορές σύμφωνα με κάποιο από τα διεθνή πρότυπα (APA, MLA etc) 
 • Σχεδιάζει με αποτελεσματικό τρόπο την παρουσίασή του

 

11. Πληροφοριακή Παιδεία στις Επιστήμες της Εκπαίδευσης IΙ (LIB9b)
(Μόνο για τους προπτυχιακούς φοιτητές του Τμήματος Εκπαιδευτικής & Κοινωνικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου)

Για να δηλώσετε συμμετοχή στο σεμινάριο θα πρέπει να είστε μέλος της Βιβλιοθήκης.
Σε συνεργασία με το Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής σύμφωνα με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος στις 3/10/2019. Πρόκειται για ένα στοχευμένο σεμινάριο το οποίο απευθύνεται στους προπτυχιακούς φοιτητές του Τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής συνολικής διάρκειας 6 ωρών, το οποίο διεξάγεται σε 2 τρίωρα.

Περιγραφή: Το σεμινάριο LIB9b είναι στοχευμένο στα θεματικά ενδιαφέροντα του Τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής. Δίνεται έμφαση στην έρευνα σε εκπαιδευτικές βάσεις δεδομένων και ηλεκτρονικά περιοδικά. Οι φοιτητές ενημερώνονται για τις μεθόδους αποτελεσματικής αναζήτησης, - στρατηγικές αναζήτησης (τελεστές Boolean), για τον τρόπο ανάκτησης και διαχείρισης πλήρους κειμένου άρθρων περιοδικών, ηλεκτρονικών βιβλίων, μεταπτυχιακών εργασιών, διδακτορικών διατριβών, κλαδικών μελετών. Επιπλέον οι προπτυχιακοί φοιτητές μαθαίνουν να οργανώνουν την βιβλιογραφία τους μέσω του εργαλείου διαχείρισης βιβλιογραφίας Zotero.
Εκπαιδευτικές Τεχνικές: Εισήγηση/παρουσίαση, επίδειξη
Διάρκεια: 3 ώρες
Στόχοι: Μετά την παρακολούθηση του σεμιναρίου ο εκπαιδευόμενος θα είναι ικανός να:

 • Συντάσσει και δομεί σωστά τους σχετικούς όρους – λέξεις κλειδιά με το θέμα έρευνας ή το πληροφοριακό του ερώτημα
 • Χρησιμοποιεί διαφορετικούς τύπους πληροφοριακών πηγών
 • Αναπτύσσει στρατηγικές – τεχνικές αναζήτησης (λέξεις κλειδιά – Τελεστές Bool) για να περιγράψει το θέμα της έρευνάς του
 • Τροποποιεί τη διαδικασία – στρατηγική έρευνας χρησιμοποιώντας συνώνυμους όρους, ευρύτερους – στενότερους όρους για καλύτερα αποτελέσματα της έρευνας
 • Οργανώνει και διαχειρίζεται αποτελεσματικά τη βιβλιογραφία μέσω του εργαλείου Zotero

 

12. Λογοκλοπή: Λογισμικό προώθησης της ακαδημαϊκής ακεραιότητας - Turnitin (LIB10)
Περιγραφή: Το LIB10 εκπαιδευτικό σεμινάριο βοηθά τους εκπαιδευόμενους να κατανοήσουν την έννοια της λογοκλοπής, τους τύπους της λογοκλοπής, για ποιο λόγο πρέπει κανείς να την αποφεύγει καθώς και καλές πρακτικές αποφυγής της. Επίσης περιλαμβάνει παραδείγματα και ασκήσεις πάνω στα διαφορετικά είδη λογοκλοπής για καλύτερη κατανόησή του θέματος. Επιπλέον ο εκπαιδεύομενος ενημερώνεται συνοπτικά για το λογισμικό Turnitin.
Εκπαιδευτικές Τεχνικές: Εισήγηση/παρουσίαση, επίδειξη, πρακτική εξάσκηση
Διάρκεια: 2 ώρες
Στόχοι: Μετά την παρακολούθηση του σεμιναρίου LIB10 ο εκπαιδευόμενος θα είναι ικανός να:

 • Κατανοεί την έννοια της λογοκλοπής
 • Γνωρίζει και κατανοεί τους τύπους της λογοκλοπής 
 • Γνωρίζει τους λόγους αποφυγής της 
 • Αναπτύσσει καλές πρακτικές αποφυγής της λογοκλοπής
 • Αποκτά νοοτροπία αποφυγής της λογοκλοπής

 

13. Αρχές Ηθικής και Δεοντολογίας στην Έρευνα (LIB17)
Σε συνεργασία με την Επιτροπή Ηθικής και Δεοντολογίας του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

Περιγραφή:Το παρόν εκπαιδευτικό σεμινάριο αποτελεί μία εισαγωγή στις αρχές της ηθικής και της δεοντολογίας της έρευνας (εφεξής Α.Η.&.Δ.Ε.). Στόχος του είναι να αναδείξει τη σχέση των αρχών αυτών με τις ερευνητικές πρακτικές καθώς και τη σημασία τους για την παραγωγή αξιόπιστης επιστημονικής γνώσης. Με έμφαση στα επιστημονικά πεδία που θεραπεύονται στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας θα γίνει αναφορά στην ερευνητική δραστηριότητα που εκπονείται με τη συμμετοχή ανθρώπων και περιλαμβάνει τη συλλογή και επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και τα θέματα συγκατάθεσης και ενημέρωσης των υποκειμένων, καθώς και σε όποιες άλλες πτυχές της έρευνας συνδέονται με καλές πρακτικές σχετικά με την εφαρμογή των Α.Η.&.Δ.Ε..

Γίνεται αναφορά στην Επιτροπή Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας (Ε.Η.Δ.Ε.) του ΠΑ.ΜΑΚ. ως του ιδρυματικού θεσμού, ο οποίος είναι επιφορτισμένος με την αξιολόγηση αιτήσεων για έρευνα και την εφαρμογή των Α.Η.&.Δ.Ε. Παρουσιάζεται συνοπτικά η λειτουργία, τα έντυπα και η ιστοσελίδα της Επιτροπής. Οι ενότητες του σεμιναρίου περιλαμβάνουν τις ακόλουθες θεματικές:
Α. Η σημασία της γνώσης και η αναγκαιότητα εφαρμογής των Α.Η.&.Δ.Ε. στην επιστημονική έρευνα.
Β. Η ερευνητική δραστηριότητα στο ΠΑ.ΜΑΚ. και οι Α.Η.&.Δ.Ε.
Γ. Ζητήματα προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
Δ. Η Επιτροπή Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας (Ε.Η.Δ.Ε.) του ΠΑ.ΜΑΚ.

Εκπαιδευτικές Τεχνικές: Εισήγηση/παρουσίαση, επίδειξη, πρακτική εξάσκηση
Διάρκεια: 2 ώρες
Στόχοι: Μετά την παρακολούθηση του σεμιναρίου LIB17 ο εκπαιδευόμενος θα είναι ικανός να:

 • Κατανοεί τη σχέση των Α.Η.&.Δ.Ε.  με την επιστημονική έρευνα
 • Γνωρίζει την εφαρμογή των Α.Η.&.Δ.Ε.  στην έρευνα 
 • Αντιλαμβάνεται την έννοια των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και τους τρόπους με τους οποίους η επιστημονική έρευνα καλείται να τα διαχειριστεί τους λόγους αποφυγής της 
 • Γνωρίζει το ρόλο και τη λειτουργία της Ε.Η.Δ.Ε.

 

14. Παραπληροφόρηση στις ακαδημαϊκές πηγές - τρόποι και εργαλεία αντιμετώπισης (LIB18)
Περιγραφή: Σκοπός του σεμιναρίου Lib18 είναι η κατανόηση εννοιών παραπληροφόρησης, η αξιολόγηση της πληροφορίας και η κριτική σκέψη των ακαδημαϊκών / επιστημονικών πηγών. Παρουσίαση αποτελεσματικών τρόπων και εργαλείων για την αναγνώριση ψευδούς πληροφόρησης και αποφυγή της.
Διάρκεια: 3 ώρες
Εκπαιδευτικές Τεχνικές: Εισήγηση/παρουσίαση, επίδειξη
Στόχοι: Μετά την παρακολούθηση του σεμιναρίου LIB18, ο εκπαιδευόμενος θα είναι σε θέση να:

 • Αναγνωρίσει τις ψευδείς ειδήσεις σε κείμενα
 • Οργανώσει την ερευνά του με βάση τα κατάλληλα εργαλεία και τεχνικές
 • Εντοπίσει τις έγκυρες επιστημονικές πηγές
 • Αξιολογήσει με κριτική σκέψη, φιλτράροντας την πληροφορία που εντοπίζει
 • Αποκτήσει τις κατάλληλες δεξιότητες για την ορθή έρευνα και συγγραφή της εργασίας του