ΠΩΣ ΝΑ...

Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές

Στο χώρο της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας υπάρχουν 20 Η/Υ οι οποίοι προσφέρονται για ελεύθερη χρήση σε όλους τους ενδιαφερόμενους. Σε αυτούς τους Η/Υ είναι δυνατή η έρευνα σε μηχανές αναζήτησης στο διαδίκτυο, στον online κατάλογο της Βιβλιοθήκης, στα ηλεκτρονικά περιοδικά, καθώς και στις βάσεις δεδομένων, οι οποίες διατίθενται είτε μέσω συνδρομής είτε δωρεάν στο Internet, ενώ δίνεται και η δυνατότητα χρήσης εφαρμογών OpenOffice. Η πρόσβαση στα ηλεκτρονικά περιοδικά και στις βάσεις δεδομένων ελέγχεται από τις IP διευθύνσεις των Η/Υ.

Πρέπει να επισημανθεί πως απαγορεύεται η συστηματική αποθήκευση ή εκτύπωση ολόκληρου του περιεχομένου των τευχών των ηλεκτρονικών περιοδικών ή μεγάλου αριθμού άρθρων των ηλεκτρονικών περιοδικών που διατίθενται μέσω των υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου. Οποιαδήποτε παραβίαση των παραπάνω όρων ή άλλη μορφή κατάχρησης, θα σημάνει σοβαρότατες κυρώσεις για τους χρήστες και το ίδρυμα στο οποίο ανήκουν και πιθανόν να οδηγήσει στη διακοπή πρόσβασης της Βιβλιοθήκης στα ηλεκτρονικά περιοδικά και τις λοιπές ηλεκτρονικές υπηρεσίες.

Μοιραστείτε το
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: