ΑΙΤΗΣΕΙΣ

ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΓΙΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΗ αίτηση αυτή ισχύει μόνο για μέλη του Πανεπιστημίου

Η αίτηση εγγραφής για εξωτερικούς χρήστες βρίσκεται στον παρακάτω σύνδεσμο Αίτηση Εγγραφής για εξωτερικούς χρήστες

Παρακαλώ συμπληρώστε την αίτηση με ΚΕΦΑΛΑΙΑ γράμματα

ΟΛΑ τα πεδία της φόρμας είναι υποχρεωτικά
Συμπληρώστε τον Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης. Θα χρησιμοποιηθεί για την πιστοποίησή σας από το σύστημα και για την επιτυχή ολοκλήρωση της εγγραφής σας στη Βιβλιοθήκη. Εάν ο αριθμός αυτός δε συμπληρωθεί σωστά, τότε η εγγραφή σας δε θα ολοκληρωθεί και θα πρέπει να κάνετε την αίτηση εγγραφής σας εκ νέου.
Συμπληρώστε τον αριθμό της Αστυνομικής σας Ταυτότητας, όπως αυτός εμφανίζεται, μαζί με τα γράμματα και ενωμένα με τους αριθμούς
Στην κατηγορία αυτή εμπίπτουν όσοι φοιτητές:

α) έχουν εισαχθεί Βάσει του Νόμου 3794/09 άρθρο 35

β) αντιμετωπίζουν μαθησιακές δυσκολίες (για παράδειγμα, τύποι δυσλεξίας κτλ) πιστοποιημένες από δημόσιο φορέα
Η συμπλήρωση του αριθμού μητρώου είναι υποχρεωτική και χρήσιμη για τον έλεγχο και επιβεβαίωση των στοιχείων σας. Παρακαλώ εισάγετε τον αριθμό μητρώου σας, όπως αυτός εμφανίζεται στην ακαδημαϊκή σας ταυτότητα
Ακαδημαϊκή Ταυτότητα (*):  

Κατόπιν του σχετικού ελέγχου της υποβολή σας, η κάρτα σας θα ενεργοποιηθεί και θα αποσταλεί στο ηλεκτρονικό σας ταχυδρομείο μήνυμα που θα περιλαμβάνει τα στοιχεία σύνδεσής σας.

Για τη χρήση της υπηρεσίας του δανεισμού θα πρέπει να έχετε πάντα μαζί σας την ακαδημαϊκή σας ταυτότητα

Κατόπιν του σχετικού ελέγχου της υποβολή σας, η κάρτα σας θα ενεργοποιηθεί και θα αποσταλεί στο ηλεκτρονικό σας ταχυδρομείο μήνυμα που θα περιλαμβάνει τα στοιχεία σύνδεσής σας.

Με την πρώτη δια ζώσης προσέλευσή σας στη Βιβλιοθήκη, έχετε μαζί σας την ακαδημαϊκή ή αστυνομική ταυτότητα σας και μία μικρή φωτογραφία προσώπου (2,5x2,5 εκ.) για την ολοκλήρωση της έκδοσης και παραλαβής της κάρτας σας.

Για χρήση της υπηρεσίας του δανεισμού, θα πρέπει να έχετε μαζί σας πάντα την κάρτα που θα σας δοθεί από τη Βιβλιοθήκη

Αποδέχομαι τους παρακάτω όρους: Με τη συμπλήρωση αυτής της φόρμας δηλώνω υπεύθυνα ότι έχω λάβει γνώση των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων που έχω, βάσει του Κανονισμού Δανεισμού της Βιβλιοθήκης και της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και παρακαλώ να με εγγράψετε στη Βιβλιοθήκη, για να έχω το δικαίωμα χρήσης των υπηρεσιών δανεισμού και διαδανεισμού.