ΠΩΣ ΝΑ...

Απομακρυσμένη Σύνδεση

Ο εξυπηρετητής proxy της Βιβλιοθήκης και Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας επιτρέπει σε απομακρυσμένους χρήστες να έχουν πρόσβαση στις ηλεκτρονικές πηγές της Βιβλιοθήκης (βάσεις δεδομένων, ηλεκτρονικά περιοδικά, ηλεκτρονικά βιβλία, ΨΗΦΙΔΑ).

Ποιος χρειάζεται τον εξυπηρετητή proxy

Ο proxy χρησιμεύει στην περίπτωση που θέλετε να έχετε πρόσβαση στις ηλεκτρονικές πηγές της Βιβλιοθήκης (Βάσεις Δεδομένων, Ηλεκτρονικά Περιοδικά και Βιβλία, Ψηφιακή Βιβλιοθήκη-ΨΗΦΙΔΑ) από έναν υπολογιστή που δεν είναι συνδεδεμένος στο δίκτυο του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, αλλά συνδέεται μέσω ενός τρίτου παροχέα υπηρεσιών Internet (όπως για παράδειγμα ΟΤΕΝΕΤ, Forthet, HOL κτλ).
 
Ωστόσο, η χρήση του proxy server θα πρέπει να γίνεται αποκλειστικά και μόνο για την πρόσβαση στις ηλεκτρονικές πηγές της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας για να μην υπάρχει επιβάρυνση του δικτύου και των υπολογιστικών πόρων της Βιβλιοθήκης. Επισημαίνεται, πως ο εξυπηρετητής proxy δεν προορίζεται για γενικότερη πλοήγηση στο Διαδίκτυο, με αποτέλεσμα να περιορίζει πολλές κοινές λειτουργίες του Διαδικτύου, όπως τη μεταφόρτωση αρχείων, την προβολή e-mail, τη διεξαγωγή chat κλπ. Για τη χρήση του φυλλομετρητή σας για γενικότερη πλοήγηση στον Παγκόσμιο Ιστό, οι ρυθμίσεις αυτές θα πρέπει να αφαιρούνται.
 
Οδηγίες ρύθμισης

Για Mozilla Firefox (>=55.x)
Για Internet Explorer (7.x - 11.x)
Για Google Chrome (>= 60.x)
Για Opera (>=48.x)
 

 

 Για Mozilla Firefox (>= 55.x) 

Για να ολοκληρώσετε τις παρακάτω ρυθμίσεις, θα πρέπει πρώτα να εμφανίσετε τη μπάρα των μενού, αν δεν την έχετε εμφανίσει ήδη. Για να το κάνετε αυτό, θα πρέπει να κάνετε δεξί κλικ στο επάνω μέρος του παραθύρου, σε ένα σημείο που δεν είναι ανοιχτή κάποια καρτέλα και επιβεβαιωθείτε ότι το "Γραμμή Εργαλείων Μενού (menu toolbar)" είναι τσεκαρισμένο.

firefoxLogo1

 

firefoxLogo2a


 
1. Από το μενού Εργαλεία (Tools), επιλέγουμε Επιλογές... (Options...) και στη συνέχεια στα αριστερά κάνουμε κλικ στην επιλογή Γενικά (General). Κατεβαίνουμε στο κάτω μέρος της οθόνης, στο τμήμα Διακομιστής Μεσολάβησης Δικτύου (Proxy Server) και κάνουμε κλικ στο Ρυθμίσεις... (Settings...).

firefoxLogo3

 

 

firefoxLogo4


2. Επιλέξτε Χειροκίνητη ρύθμιση διαμεσολαβητή (Manual Proxy Configuration) και μετά εισάγετε στα πεδία τα παρακάτω στοιχεία:
 
HTTP Proxy (Διαμεσολαβητής HTTP): 195.251.214.183
Port (Θύρα): 3128

3. Επιλέξτε το κουτάκι "Χρήση αυτού του διαμεσολαβητή για όλα τα πρωτόκολλα" ή τουλάχιστον το πεδίο με το "διαμεσολαβητής SSL" να έχει τα ίδια στοιχεία. 

Πατήστε το πλήκτρο OK για να ολοκληρώσετε τη ρύθμιση.

4. Αν προσπαθήσετε να ανοίξετε μια σελίδα θα σας ζητηθεί να εισάγετε όνομα χρήστη και κωδικό (username/password) σε ένα αναδυόμενο παράθυρο (pop up window). Πληκτρολογήστε το ίδιο όνομα χρήστη και κωδικό που χρησιμοποιείτε για να συνδεθείτε στην υπηρεσία COMPUS του Πανεπιστημίου, τα οποία σας έχουν δοθεί από το Κέντρο Υπολογιστών και δικτύων για τη σύνδεση στις υπηρεσίες του Πανεπιστημίου.

5. Εάν δε μπορείτε να συνδεθείτε στον proxy server (το αναδυόμενο παράθυρο των στοιχείων εισόδου εμφανίζεται συνεχώς παρόλο που εισάγετε όνομα χρήστη και κωδικό), ελέγξτε μήπως:

  5.1 Δεν εισάγετε τα σωστά στοιχεία

  5.2 Το λογισμικό προστασίας από ιούς, internet security software, ή άλλο λογισμικό ασφαλείας είναι ρυθμισμένο να "μπλοκάρει" τις συνδέσεις που απαιτούν session management.

  5.3 Πραγματοποιείτε σύνδεση στον proxy μέσω ανώνυμης περιήγησης. Η σύνδεση στον proxy server θα πρέπει να γίνεται από παράθυρο browser που δεν είναι ανώνυμης περιήγησης

  5.4 Έχετε πραγματοποιήσει σύνδεση μέσω ενός VPN client σε ένα άλλο δίκτυο, η οποία μπορεί να παρεμβάλλεται με τη σύνδεσή σας στον proxy server. Αποσυνδεθείτε από το VPN δίκτυο και δοκιμάστε ξανά

  5.5 Το δίκτυό σας παρουσιάζει προβλήματα συνδεσιμότητας. Εάν αποσυνδέεστε και επανασυνδέεστε στο δίκτυο, ο proxy server εκκινά εκ νέου τη διαδικασία σύνδεσης και πιστοποίησης. Ελέγξτε την ποιότητα του δικτύου σας.

 

 

 

 

Για Internet Explorer (7.x - 11.x)

Για να ολοκληρώσετε τις παρακάτω ρυθμίσεις, θα πρέπει πρώτα να εμφανίσετε τη μπάρα των μενού, αν δεν την έχετε εμφανίσει ήδη. Για να το κάνετε αυτό, θα πρέπει να κάνετε δεξί κλικ στο επάνω μέρος του παραθύρου, και να επιλέξτε το "Γραμμή Μενού (menu toolbar)", έτσι ώστε να είναι τσεκαρισμένο.
 
Εάν η μπάρα των μενού είναι ήδη ορατή, τότε δε χρειάζεται να κάνετε τις παραπάνω κινήσεις, αλλά απλά μεταβείτε απευθείας στα παρακάτω βήματα.

1. Από την επιλογή Tools (Εργαλεία), Internet Options (Επιλογές Internet) επιλέξτε την καρτέλα Connections (Συνδέσεις).
 
α) Αν συνδέεστε με Δίκτυο μέσω τηλεφώνου (dial-up networking), επιλέξτε την σύνδεση που χρησιμοποιείτε από το πλαίσιο Dial-Up and Virtual Private Network Settings (Ρυθμίσεις Σύνδεσης μέσω τηλεφώνου και εικονικού ιδιωτικού δικτύου) και πατήστε την επιλογή Settings (Ρυθμίσεις).
 
β) Αν η σύνδεση σας είναι DSL και τύπου Ethernet, ή ασύρματο δίκτυο πατήστε την επιλογή LAN Settings (Ρυθμίσεις τοπικού δικτύου) από το πλαίσιο Local Area Network (LAN) Settings (Ρυθμίσεις Τοπικού Δικτύου).
 
Επιλέξτε το κουτάκι Χρησιμοποιείστε ένα διακομιστή μεσολάβησης για το LAN (Use a proxy server for your LAN) και εισάγετε στα πεδία τα παρακάτω στοιχεία:
 
2. Συμπληρώστε τις παρακάτω ρυθμίσεις:
Διεύθυνση (Address): 195.251.214.183
Θύρα (Port): 3128

3. Πατήστε στο πλήκτρο "Για προχωρημένους" και βεβαιωθείτε ότι το κουτάκι "Ο ίδιος διακομιστής μεσολάβησης για όλα τα πρωτόκολλα" είναι επιλεγμένο
 
4. Στην περίπτωση που χρησιμοποιείτε σύνδεση aDSL και δε μπορείτε να έχετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες μετά την εφαρμογή των παραπάνω ρυθμίσεων, τότε ακυρώστε αυτές που εφαρμόσατε για το τοπικό δίκτυο και πηγαίνετε στο πλαίσιο Dial-up and Virtual Private Network Settings (Ρυθμίσεις Σύνδεσης μέσω τηλεφώνου και εικονικού ιδιωτικού δικτύου), επιλέξτε την σύνδεση ΑDSL που χρησιμοποιείτε και πατήστε την επιλογή Settings (Ρυθμίσεις). Στη συνέχεια εφαρμόστε τις ρυθμίσεις του βήματος 2 και 3.

5. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να προσέξετε το κουτάκι Αυτόματος Εντοπισμός των ρυθμίσεων (Automatically detect settings) να μην είναι επιλεγμένο.
 
Πατήστε το πλήκτρο OK για να ολοκληρώσετε την ρύθμιση.

6. Αν προσπαθήσετε να ανοίξετε μια σελίδα θα σας ζητηθεί να εισάγετε όνομα χρήστη και κωδικό (username/password) σε ένα αναδυόμενο παράθυρο (pop up window). Πληκτρολογήστε το ίδιο όνομα χρήστη και κωδικό που χρησιμοποιείτε για να συνδεθείτε στην υπηρεσία COMPUS του Πανεπιστημίου, τα οποία σας έχουν δοθεί από το Κέντρο Υπολογιστών και δικτύων για τη σύνδεση στις υπηρεσίες του Πανεπιστημίου.

7. Εάν δε μπορείτε να συνδεθείτε στον proxy server (το αναδυόμενο παράθυρο των στοιχείων εισόδου εμφανίζεται συνεχώς παρόλο που εισάγετε όνομα χρήστη και κωδικό), ελέγξτε μήπως:

  7.1 Δεν εισάγετε τα σωστά στοιχεία

  7.2 Το λογισμικό προστασίας από ιούς, internet security software, ή άλλο λογισμικό ασφαλείας είναι ρυθμισμένο να "μπλοκάρει" τις συνδέσεις που απαιτούν session management.

  7.3 Πραγματοποιείτε σύνδεση στον proxy μέσω ανώνυμης περιήγησης. Η σύνδεση στον proxy server θα πρέπει να γίνεται από παράθυρο browser που δεν είναι ανώνυμης περιήγησης

  7.4 Έχετε πραγματοποιήσει σύνδεση μέσω ενός VPN client σε ένα άλλο δίκτυο, η οποία μπορεί να παρεμβάλλεται με τη σύνδεσή σας στον proxy server. Αποσυνδεθείτε από το VPN δίκτυο και δοκιμάστε ξανά 

  7.5 Το δίκτυό σας παρουσιάζει προβλήματα συνδεσιμότητας. Εάν αποσυνδέεστε και επανασυνδέεστε στο δίκτυο, ο proxy server εκκινά εκ νέου τη διαδικασία σύνδεσης και πιστοποίησης. Ελέγξτε την ποιότητα του δικτύου σας.

 

 

 

 

 

 

Για Google Chrome (>= 60.x)
 
1. Κάνουμε κλικ στο εικονίδιο επάνω δεξιά, δίπλα στην μπάρα διευθύνσεων, που έχει σχήμα τρεις κάθετες κουκκίδες και στη συνέχεια κάνουμε κλικ στο Ρυθμίσεις (Settings). Στην καρτέλα που εμφανίζεται πηγαίνουμε προς το κάτω μέρος της σελίδας και κάνουμε κλικ στο "Σύνθετες", έτσι ώστε να εμφανιστούν οι σύνθετες ρυθμίσεις και πλοηγούμαστε προς τα κάτω μέχρι να εντοπίσουμε το τμήμα "Σύστημα". Εκεί κάνουμε κλικ στο "Άνοιγμα Ρυθμίσεων Διακομιστή Μεσολάβησης..."

chromeLogo1

chromeLogo2

chromeLogo3

chromeLogo4


 
2. Στο παράθυρο που εμφανίζεται:

α) Αν συνδέεστε με Δίκτυο μέσω τηλεφώνου (dial-up networking), επιλέξτε την σύνδεση που χρησιμοποιείτε από το πλαίσιο Dial-Up and Virtual Private Network Settings (Ρυθμίσεις Σύνδεσης μέσω τηλεφώνου και εικονικού ιδιωτικού δικτύου) και πατήστε την επιλογή Settings (Ρυθμίσεις).
 
β) Αν η σύνδεση σας είναι DSL, ή ασύρματο δίκτυο πατήστε την επιλογή LAN Settings (Ρυθμίσεις LAN) από το πλαίσιο Local Area Network (LAN) Settings (Ρυθμίσεις Τοπικού Δικτύου).
 
Επιλέξτε το κουτάκι Χρησιμοποιείστε ένα διακομιστή μεσολάβησης για το LAN (Use a proxy server for your LAN) και εισάγετε στα πεδία που τα παρακάτω στοιχεία:
 
γ) Συμπληρώστε τις παρακάτω ρυθμίσεις:
Διεύθυνση (Address): 195.251.214.183
Θύρα (Port): 3128

3. Πατήστε στο πλήκτρο "Για προχωρημένους" και βεβαιωθείτε ότι το κουτάκι "Ο ίδιος διακομιστής μεσολάβησης για όλα τα πρωτόκολλα" είναι επιλεγμένο
 
4. Στην περίπτωση που χρησιμοποιείτε σύνδεση DSL και δε μπορείτε να έχετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες μετά την εφαρμογή των παραπάνω ρυθμίσεων, τότε ακυρώστε αυτές που εφαρμόσατε για το τοπικό δίκτυο και πηγαίνετε στο πλαίσιο Dial-up and Virtual Private Network Settings (Ρυθμίσεις Σύνδεσης μέσω τηλεφώνου και εικονικού ιδιωτικού δικτύου), επιλέξτε την σύνδεση ΑDSL που χρησιμοποιείτε και πατήστε την επιλογή Settings (Ρυθμίσεις). Στη συνέχεια εφαρμόστε τις ρυθμίσεις του βήματος.

5. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να προσέξετε το κουτάκι "Αυτόματος Εντοπισμός των ρυθμίσεων" ("Automatically detect settings") να μην είναι επιλεγμένο.
 
Πατήστε το πλήκτρο OK για να ολοκληρώσετε την ρύθμιση.

6. Αν προσπαθήσετε να ανοίξετε μια σελίδα θα σας ζητηθεί να εισάγετε όνομα χρήστη και κωδικό (username/password) σε ένα αναδυόμενο παράθυρο (pop up window). Πληκτρολογήστε το ίδιο όνομα χρήστη και κωδικό που χρησιμοποιείτε για να συνδεθείτε στην υπηρεσία COMPUS του Πανεπιστημίου, τα οποία σας έχουν δοθεί από το Κέντρο Υπολογιστών και δικτύων για τη σύνδεση στις υπηρεσίες του Πανεπιστημίου.

7. Εάν δε μπορείτε να συνδεθείτε στον proxy server (το αναδυόμενο παράθυρο των στοιχείων εισόδου εμφανίζεται συνεχώς παρόλο που εισάγετε όνομα χρήστη και κωδικό), ελέγξτε μήπως:

  7.1 Δεν εισάγετε τα σωστά στοιχεία

  7.2 Το λογισμικό προστασίας από ιούς, internet security software, ή άλλο λογισμικό ασφαλείας είναι ρυθμισμένο να "μπλοκάρει" τις συνδέσεις που απαιτούν session management.

  7.3 Πραγματοποιείτε σύνδεση στον proxy μέσω ανώνυμης περιήγησης. Η σύνδεση στον proxy server θα πρέπει να γίνεται από παράθυρο browser που δεν είναι ανώνυμης περιήγησης

  7.4 Έχετε πραγματοποιήσει σύνδεση μέσω ενός VPN client σε ένα άλλο δίκτυο, η οποία μπορεί να παρεμβάλλεται με τη σύνδεσή σας στον proxy server. Αποσυνδεθείτε από το VPN δίκτυο και δοκιμάστε ξανά 

  7.5 Το δίκτυό σας παρουσιάζει προβλήματα συνδεσιμότητας. Εάν αποσυνδέεστε και επανασυνδέεστε στο δίκτυο, ο proxy server εκκινά εκ νέου τη διαδικασία σύνδεσης και πιστοποίησης. Ελέγξτε την ποιότητα του δικτύου σας. 

 

 

 

Για Opera (>=48.x)

1. Κάνουμε κλικ στο επάνω Εικονίδιο "Ο" που βρίσκεται στην επάνω αριστερή γωνία του παραθύρου και στη συνέχεια κάνουμε κλικ στο Ρυθμίσεις

operaLogo  operaLogo3
 
2. Στην καρτέλα που εμφανίζεται επιλέγουμε από τα αριστερά την επιλογή Πρόγραμμα Περιήγησης και από τις επιλογές στο κέντρο της οθόνης, πηγαίνουμε στο τμήμα Δίκτυο

operaLogo2
 
3. Στη συνέχεια κάνουμε κλικ στο πλήκτρο Αλλαγή Ρυθμίσεων Διακομιστή Μεσολάβησης για να ανοίξουμε το παράθυρο διαλόγου των διακομιστών μεσολάβησης.
 
4. Στο παράθυρο που εμφανίζεται:

α) Αν συνδέεστε με Δίκτυο μέσω τηλεφώνου (dial-up networking), επιλέξτε την σύνδεση που χρησιμοποιείτε από το πλαίσιο Dial-Up and Virtual Private Network Settings (Ρυθμίσεις Σύνδεσης μέσω τηλεφώνου και εικονικού ιδιωτικού δικτύου) και πατήστε την επιλογή Settings (Ρυθμίσεις).
 
β) Αν η σύνδεση σας είναι DSL, ή ασύρματο δίκτυο πατήστε την επιλογή LAN Settings (Ρυθμίσεις LAN) από το πλαίσιο Local Area Network (LAN) Settings (Ρυθμίσεις Τοπικού Δικτύου).
 
Επιλέξτε το κουτάκι Χρησιμοποιείστε ένα διακομιστή μεσολάβησης για το LAN (Use a proxy server for your LAN) και εισάγετε στα πεδία που τα παρακάτω στοιχεία:
 
γ) Συμπληρώστε τις παρακάτω ρυθμίσεις:
Διεύθυνση (Address): 195.251.214.183
Θύρα (Port): 3128

5. Πατήστε στο πλήκτρο "Για προχωρημένους" και βεβαιωθείτε ότι το κουτάκι "Ο ίδιος διακομιστής μεσολάβησης για όλα τα πρωτόκολλα" είναι επιλεγμένο
 
6. Στην περίπτωση που χρησιμοποιείτε σύνδεση DSL και δε μπορείτε να έχετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες μετά την εφαρμογή των παραπάνω ρυθμίσεων, τότε ακυρώστε αυτές που εφαρμόσατε για το τοπικό δίκτυο και πηγαίνετε στο πλαίσιο Dial-up and Virtual Private Network Settings (Ρυθμίσεις Σύνδεσης μέσω τηλεφώνου και εικονικού ιδιωτικού δικτύου), επιλέξτε την σύνδεση ΑDSL που χρησιμοποιείτε και πατήστε την επιλογή Settings (Ρυθμίσεις). Στη συνέχεια εφαρμόστε τις ρυθμίσεις του βήματος.

7. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να προσέξετε το κουτάκι "Αυτόματος Εντοπισμός των ρυθμίσεων" ("Automatically detect settings") να μην είναι επιλεγμένο.
 
Πατήστε το πλήκτρο OK για να ολοκληρώσετε την ρύθμιση.


8. Αν προσπαθήσετε να ανοίξετε μια σελίδα θα σας ζητηθεί να εισάγετε όνομα χρήστη και κωδικό (username/password) σε ένα αναδυόμενο παράθυρο (pop up window). Πληκτρολογήστε το ίδιο όνομα χρήστη και κωδικό που χρησιμοποιείτε για να συνδεθείτε στην υπηρεσία COMPUS του Πανεπιστημίου, τα οποία σας έχουν δοθεί από το Κέντρο Υπολογιστών και δικτύων για τη σύνδεση στις υπηρεσίες του Πανεπιστημίου.

9. Εάν δε μπορείτε να συνδεθείτε στον proxy server (το αναδυόμενο παράθυρο των στοιχείων εισόδου εμφανίζεται συνεχώς παρόλο που εισάγετε όνομα χρήστη και κωδικό), ελέγξτε μήπως:

  9.1 Δεν εισάγετε τα σωστά στοιχεία

  9.2 Το λογισμικό προστασίας από ιούς, internet security software, ή άλλο λογισμικό ασφαλείας είναι ρυθμισμένο να "μπλοκάρει" τις συνδέσεις που απαιτούν session management.

  9.3 Πραγματοποιείτε σύνδεση στον proxy μέσω ανώνυμης περιήγησης. Η σύνδεση στον proxy server θα πρέπει να γίνεται από παράθυρο browser που δεν είναι ανώνυμης περιήγησης

  9.4 Έχετε πραγματοποιήσει σύνδεση μέσω ενός VPN client σε ένα άλλο δίκτυο, η οποία μπορεί να παρεμβάλλεται με τη σύνδεσή σας στον proxy server. Αποσυνδεθείτε από το VPN δίκτυο και δοκιμάστε ξανά 

  9.5 Το δίκτυό σας παρουσιάζει προβλήματα συνδεσιμότητας. Εάν αποσυνδέεστε και επανασυνδέεστε στο δίκτυο, ο proxy server εκκινά εκ νέου τη διαδικασία σύνδεσης και πιστοποίησης. Ελέγξτε την ποιότητα του δικτύου σας.