Σύντομο Ιστορικό

Το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας ιδρύθηκε το 1990 και είναι μετεξέλιξη της Ανωτάτης Βιομηχανικής Σχολής Θεσσαλονίκης, η οποία ιδρυμένη από το 1948, λειτούργησε για πρώτη φορά το ακαδημαϊκό έτος 1957-58. Η Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Μακεδονίας ιδρύθηκε το 1962, άρχισε όμως να λειτουργεί ως δανειστική για τους καθηγητές από το 1965. Αρχικά στεγάστηκε σε ένα δωμάτιο στη Λ. Νίκης 45. Ύστερα από αρκετές μετακομίσεις, το 1990 η συλλογή της μεταφέρθηκε από την οδό Τσιμισκή 45 στις σημερινές της εγκαταστάσεις (ημιόροφος του Πανεπιστημίου).

Η Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Μακεδονίας είναι μια σύγχρονη ακαδημαϊκή βιβλιοθήκη που στοχεύει στην προσφορά ουσιαστικού εκπαιδευτικού και πληροφοριακού έργου ανταποκρινόμενη στις απαιτήσεις ενός δυναμικά ανερχόμενου ακαδημαϊκού ιδρύματος, όπως το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας.

Μετά από απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου (αρ. 13/28.6.01), η οποία ενέκρινε τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας της Βιβλιοθήκης, η Βιβλιοθήκη λειτούργησε πλέον ως Υπηρεσία Βιβλιοθήκης και Πληροφόρησης (Υ.ΒΙ.Π.) σε επίπεδο Διεύθυνσης. Με το άρθρο 16 του νόμου 3404/2005 για τη ρύθμιση θεμάτων του Πανεπιστημιακού και Τεχνολογικού Τομέα της Ανώτατης Εκπαίδευσης, η Υ.ΒΙ.Π. μετονομάζεται σε Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης (ΒΚΠ). Η Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης απαρτίζεται από 7 οργανικά Τμήματα. Θέτοντας ως πρωταρχικούς στόχους της την παροχή μιας πληθώρας υπηρεσιών με έμφαση στις ηλεκτρονικές και τις εξ αποστάσεως υπηρεσίες, η Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας καταλύει τα όρια της φυσικής της χωροθέτησης υιοθετώντας τις νέες τεχνολογικές εξελίξεις και στελεχώνοντας τα Τμήματά της με εξειδικευμένο προσωπικό.

Το 2004 στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας ιδρύθηκαν δύο νέα Τμήματα, το Τμήμα Διοίκησης Τεχνολογίας με έδρα την πόλη της Νάουσας (άρθρο 1 παρ. 1 εδ. β΄ περ. ββ΄ του ν. 3255/2004 (Α΄ 138)) και το Τμήμα Μάρκετινγκ και Διοίκησης Λειτουργιών με έδρα την πόλη της Έδεσσας (άρθρο 1 παρ. 1 εδ. β΄ περ. αα΄ του ν. 3255/2004 (Α΄ 138)). Τα δύο αυτά Τμήματα το 2013, σύμφωνα με το Π.Δ 88/2013 (Α' 129), άρθρο 2, παρ. 2, συγχωνεύτηκαν με το Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής και το Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας αντίστοιχα, με έδρα τη Θεσσαλονίκη. Το υλικό των συλλογών των Βιβλιοθηκών που λειτούργησαν στα παραπάνω Τμήματα ως Παραρτήματα της Κεντρικής Βιβλιοθήκης πλέον εμφανίζεται στον ηλεκτρονικό κατάλογο της Βιβλιοθήκης ως Υλικό Περιορισμένης Πρόσβασης και διατίθεται στους ενδιαφερόμενους έπειτα από αίτησή τους.

Επίσης, η Βιβλιοθήκη υποστηρίζει την ανάπτυξη και τον εμπλουτισμό της Βιβλιοθήκης του Πειραματικού Σχολείου του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

Μοιραστείτε το
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: