Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Φωτοτυπικά μηχανήματα

Στην είσοδο της Βιβλιοθήκης υπάρχουν τρία φωτοτυπικά μηχανήματα για την εξυπηρέτηση των χρηστών. Τα μηχανήματα λειτουργούν με κάρτα των 50 μονάδων, δηλαδή των 50 φωτοτυπιών, η οποία κοστίζει 1,50 ευρώ ή με κάρτα των 100 μονάδων, δηλαδή των 100 φωτοτυπιών, η οποία κοστίζει 3 ευρώ. Τις κάρτες μπορείτε να τις προμηθεύεστε από το Γραφείο Δανεισμού-Διαδανεισμού στην είσοδο της Βιβλιοθήκης.

Για την εξυπηρέτηση του διδακτικού προσωπικού του Πανεπιστημίου (μέλη ΔΕΠ και ΒΔΕΠ), η Βιβλιοθήκη διαθέτει ένα φωτοτυπικό μηχάνημα το οποίο βρίσκεται στο βιβλιοστάσιο Β' (βιβλιοστάσιο περιοδικών). Όσα μέλη ενδιαφέρονται να αποκτήσουν δικαίωμα χρήσης του φωτοτυπικού μηχανήματος μπορούν να συμπληρώσουν την αντίστοιχη αίτηση και να την καταθέσουν στο Τμήμα Δανεισμού - Διαδανεισμού. Το ανώτατο όριο φωτοτυπιών που αντιστοιχούν σε κάθε χρήστη του φωτοτυπικού είναι 1200 φωτοτυπίες ανά ακαδημαϊκό έτος.

Σας υπενθυμίζουμε οτι σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία για την Πνευματική Ιδιοκτησία και τα συγγενικά δικαιώματα, απαγορεύεται αυστηρά η φωτοτύπηση ολόκληρου βιβλίου ή τεύχους-τόμου περιοδικού. Επιτρέπεται μόνον η φωτοτύπηση μικρού μέρους ενός έργου, σε ένα αντίγραφο και για καθαρά ιδιωτική χρήση του ατόμου που εκτελεί τη φωτοτύπηση. Οι εκτελούντες τη φωτοτύπηση  είναι υπεύθυνοι για την ορθή τήρηση των όρων της σχετικής νομοθεσίας. Σε περίπτωση παραβίασης των παραπάνω όρων ή άλλη μορφή κατάχρησης προβλέπονται σοβαρότατες κυρώσεις για τους παραβάτες. 

Μοιραστείτε το