Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης - Πανεπιστήμιο Μακεδονίας


(Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Μακεδονίας)


Εγνατίας 156
54636
Θεσσαλονίκη
Ελλάδα
(2310) 891751-2
equestion@uom.gr
www.lib.uom.gr