Εμπλουτισμός συλλογής Κλαδικών Μελετών ICAP CRIF 2021


Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε πως η συλλογή των Κλαδικών Μελετών της ICAP CRIF που διαθέτει η Βιβλιοθήκη μας εμπλουτίστηκε με 60 επιπλέον κλαδικές μελέτες που αφορούν το έτος 2021.

Σας υπενθυμίζουμε πως όλες οι κλαδικές μελέτες είναι συγκεντρωμένες στην Ψηφιακή Βιβλιοθήκη της ΨΗΦΙΔΑΣ και η πρόσβαση αφορά σε όλα τα μέλη της Πανεπιστημιακής Κοινότητας, συνεπώς απαραίτητη προϋπόθεση είναι να έχουν συνδεθεί πρώτα στο Πανεπιστημιακό Δίκτυο, ακολουθώντας τις οδηγίες απομακρυσμένης σύνδεσης.

Δικαίωμα χρήσης των Κλαδικών Μελετών έχουν για αποκλειστικά εκπαιδευτικούς, ερευνητικούς και ιδιωτικούς σκοπούς και όχι για εμπορικούς σκοπούς:

  • οι φοιτητές και άλλοι σπουδαστές
  • τα μέλη του Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού, καθώς και τα μέλη του Διοικητικού Προσωπικού του Πανεπιστημίου
  • οι επισκεπτόμενοι τους χώρους της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου

Tο Πανεπιστήμιο αναλαμβάνει την υποχρέωση να μη διαθέτει ούτε να γνωστοποιεί σε τρίτους το περιεχόμενο των προϊόντων ή υπηρεσιών που λαμβάνει από την ICAP CRIF, εκτός από τις περιπτώσεις υποχρεωτικής γνωστοποίησης που επιβάλλει ο νόμος ή χρήσης των πληροφοριών σε μελέτες και εργασίες προπτυχιακών και μεταπτυχιακών τμημάτων του Πανεπιστημίου αποκλειστικά για εκπαιδευτικούς σκοπούς.

Η ICAP CRIF A.E. διατηρεί όλα τα δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας επί του περιεχομένου των Κλαδικών Μελετών.

Κατά τη χρήση των Κλαδικών Μελετών απαγορεύεται η τροποποίηση ή αφαίρεση με οιονδήποτε τρόπο των διακριτικών σημείων της ICAP CRIF.

Μοιραστείτε το
Κατηγορία
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: