Νέες κλαδικές μελέτες ICAP

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε πως η συλλογή των Κλαδικών Μελετών της ICAP που διαθέτουμε εμπλουτίστηκε με 46 επιπλέον κλαδικές μελέτες.

Σας υπενθυμίζουμε πως όλες οι κλαδικές μελέτες είναι συγκεντρωμένες στην Ψηφιακή Βιβλιοθήκη της ΨΗΦΙΔΑς και η πρόσβαση αφορά σε όλα τα μέλη της Πανεπιστημιακής Κοινότητας, συνεπώς απαραίτητη προϋπόθεση είναι να έχουν συνδεθεί πρώτα στο Πανεπιστημιακό Δίκτυο, ακολουθώντας τις οδηγίες απομακρυσμένης σύνδεσης.

Σχετικά με τους όρους χρήσης τους, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε πως το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας έχει δικαίωμα να κάνει χρήση των προϊόντων μόνον ατομικά ή για εσωτερικές ανάγκες του οργανισμού του και αναλαμβάνει την υποχρέωση να μη διαθέτει ούτε να γνωστοποιεί σε τρίτους, το περιεχόμενο των προϊόντων ή υπηρεσιών που λαμβάνει από την ICAP, εκτός από τις περιπτώσεις υποχρεωτικής γνωστοποίησης που επιβάλλει ο νόμος ή χρήσης των πληροφοριών σε μελέτες και εργασίες προπτυχιακών και μεταπτυχιακών τμημάτων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας αποκλειστικά για εκπαιδευτικούς σκοπούς.

Επιπλέον, το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας αποδέχεται το ενδεχόμενο ανακρίβειας ή έλλειψης των πληροφοριών αυτών που μπορεί να οδηγήσει σε εσφαλμένα συμπεράσματα. Το περιεχόμενο των προϊόντων και υπηρεσιών της ICAP σε καμία περίπτωση δεν αποτελεί παρακίνηση για ή αποτροπή του Πανεπιστημίου Μακεδονίας από συγκεκριμένη συναλλαγή ή άλλη πράξη/παράλειψη, ούτε πρέπει να αποτελέσει ή να θεωρηθεί ως οικονομική ή άλλου είδους συμβουλή από την ICAP προς το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας.

Μοιραστείτε το
Κατηγορία
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: