Κλαδικές Μελέτες ICAP Α.Ε. 2017

Η Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας προμηθεύτηκε και διαθέτει μέσω της ΨΗΦΙΔΑΣ τις Κλαδικές μελέτες της ICAP A.E. που εκπονήθηκαν το 2017.

Η πρόσβαση είναι δυνατή για όλα τα μέλη του Πανεπιστημίου είτε τοπικά από όλους τους Η/Υ του Πανεπιστημίου και της Βιβλιοθήκης, είτε απομακρυσμένα μέσω αναγνώρισης των IP διευθύνσεων των ηλεκτρονικών υπολογιστών του Πανεπιστημίου.

Για τους εξωτερικούς χρήστες της Βιβλιοθήκης, η πρόσβαση είναι δυνατή ΜΟΝΟ τοπικά είτε από όλους τους Η/Υ της Βιβλιοθήκης, είτε από τις δικές τους ηλεκτρονικές συσκευές εφόσον πρώτα συνδεθούν στο ασύρματο δίκτυο wifi που διαθέτει η Βιβλιοθήκη.

Η ICAP παρέχει στους χρήστες της Βιβλιοθήκης τη δυνατότητα να:

  (α) Αναζητούν, εμφανίζουν στην οθόνη του υπολογιστή, να εκτυπώνουν και να αποθηκεύουν τοπικά τις Κλαδικές Μελέτες για σκοπούς έρευνας, διδασκαλίας και ιδιωτικής μελέτης, αλλά όχι για εμπορικούς σκοπούς.

  (β) Να επεξεργάζονται τα δεδομένα των Κλαδικών Μελετών για τους παραπάνω λόγους.

Για ερωτήσεις ή/και διευκρινήσεις παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε με το Τμήμα Επιστημονικής Πληροφόρησης & Τεκμηρίωσης, τηλ. (2310) 891746,749

Μοιραστείτε το
Κατηγορία
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: