ΒΙΒΛΙΑ, ΑΡΘΡΑ κ.α.

Ερευνητικές Εργασίες

Διπλωματικές εργασίες μεταπτυχιακών φοιτητών και διδακτορικών διατριβών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και λοιπών πανεπιστημίων και ινστιτούτων είναι στη διάθεση των χρηστών της Βιβλιοθήκης.

Υποκατηγορίες

Ερευνητικές εργασίες φοιτητών - Ιδρυματικό Αποθετήριο

Αναζητήστε σε ψηφιακή μορφή τις ερευνητικές εργασίες που έχουν κατατεθεί στο ιδρυματικό αποθετήριο του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

Συλλογές Ιδρυματικών Αποθετηρίων άλλων ΑΕΙ/ΤΕΙ

Αναζητήστε σε ψηφιακή μορφή τις ερευνητικές εργασίες που έχουν κατατεθεί σε ιδρυματικά αποθετήρια λοιπών ΑΕΙ/ΤΕΙ της Ελλάδας.