ΠΩΣ ΝΑ...

Άλλες κατηγορίες χρηστών

  Δικαιολογητικά Τεκμήρια Χρόνος Δανεισμού Ανανέωση  Πρόστιμα
Διοικητικό Προσωπικό (ΔΠ) και Μέλη ΕΤΕΠ
 • Αίτηση
 • Προσκόμιση βεβαίωσης της σύμβασης εργασίας από το αρμόδιο γραφείο, εφόσον η σχέση εργασίας δεν αποδεικνύεται με άλλο τρόπο
3 από Κύρια Συλλογή + 2 λογοτεχνικά 14 ημέρες
5 φορές τηλεφωνικά, μέσω internet ή με τα βιβλία, για 14 ημέρες

0,50 ευρώ για κάθε τεκμήριο και για κάθε ημέρα καθυστέρησης
Ερευνητικό Προσωπικό (ΕΠ)
 • Αίτηση
 • Προσκόμιση βεβαίωσης της σύμβασης εργασίας από το αρμόδιο γραφείο, εφόσον η σχέση εργασίας δεν αποδεικνύεται με άλλο τρόπο
5 από Κύρια Συλλογή 14 ημέρες 5 φορές τηλεφωνικά, μέσω internet ή με τα βιβλία, για 14 ημέρες 0,50 ευρώ για κάθε τεκμήριο και για κάθε ημέρα καθυστέρησης
Προγράμματα Εξειδίκευσης (ΠΡΕΜ)1

 

 • Αίτηση
 • Επίδειξη Αστυνομικής Ταυτότητας
 • Η κάρτα ισχύει μέχρι το τέλος του προγράμματος

3 από Κύρια Συλλογή 14 ημέρες 5 φορές τηλεφωνικά, μέσω internet ή με τα βιβλία, για 14 ημέρες
 • 0,50 ευρώ για κάθε τεκμήριο και για κάθε ημέρα καθυστέρησης
 • 0,05 ευρώ για κάθε ώρα και για κάθε τεκμήριο από τη συλλογή πληροφοριακού υλικού που δανείστηκε με βραχυχρόνιο δανεισμό (έως τρεις ώρες) 

Διοικητικές Υπηρεσίες (ΔΥΠ)

 • Υποβολή αιτήματος από τον υπεύθυνο της διοικητικής υπηρεσίας

20 από Κύρια Συλλογή

360 ημέρες2 5 φορές τηλεφωνικά, μέσω internet ή με τα βιβλία, για 360 ημέρες Μόνο στην περίπτωση καθυστέρησης επιστροφής υλικού έπειτα από ανάκλησή του εφαρμόζεται το πρόστιμο των 0,50 ευρώ για κάθε τεκμήριο και για κάθε ημέρα καθυστέρησης

Τεχνική Υπηρεσία

 • Υποβολή αιτήματος από τον υπεύθυνο της τεχνικής υπηρεσίας
40 από Κύρια Συλλογή 360 ημέρες2 5 φορές τηλεφωνικά, μέσω internet ή με τα βιβλία, για 360 ημέρες Μόνο στην περίπτωση καθυστέρησης επιστροφής υλικού έπειτα από ανάκλησή του εφαρμόζεται το πρόστιμο των 0,50 ευρώ για κάθε τεκμήριο και για κάθε ημέρα καθυστέρησης
Εργαστήρια - Προγράμματα (ΕΡΓ)
 • Υποβολή αιτήματος από τον υπεύθυνο του εργαστηρίου / προγράμματος

40 από Κύρια Συλλογή

360 ημέρες2 5 φορές τηλεφωνικά, μέσω internet ή με τα βιβλία, για 360 ημέρες Μόνο στην περίπτωση καθυστέρησης επιστροφής υλικού έπειτα από ανάκλησή του εφαρμόζεται το πρόστιμο των 0,50 ευρώ για κάθε τεκμήριο και για κάθε ημέρα καθυστέρησης
Συνεργαζόμενες Βιβλιοθήκες (ΣΒΙΒ)
 • Μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ των δύο βιβλιοθηκών

20 από Κύρια Συλλογή

28 ημέρες 1 φορά τηλεφωνικά, για 28 ημέρες 0,50 ευρώ για κάθε τεκμήριο και για κάθε ημέρα καθυστέρησης
Καθηγητές Πειραματικού Σχολείου (ΠΣΚ)   5 από Κύρια Συλλογή 14 ημέρες 5 φορές τηλεφωνικά, μέσω internet ή με τα βιβλία, για 14 ημέρες 0,50 ευρώ για κάθε τεκμήριο και για κάθε ημέρα καθυστέρησης

 Για να γίνει η εγγραφή θα πρέπει να έχει σταλεί από το Γραφείο Προγραμμάτων Εξειδίκευσης στο Τμήμα Δανεισμού λίστα με τα ονόματα των συμμετεχόντων.

2 Η Βιβλιοθήκη έχει το δικαίωμα να ζητήσει την επιστροφή του δανεισμένου υλικού από τις κατηγορίες αυτές μετά τη λήξη του ακαδημαϊκού έτους για λόγους απογραφής.

 

Μοιραστείτε το
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: