Γενικές Πληροφορίες

Το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας ιδρύθηκε το 1990 και είναι μετεξέλιξη της Ανωτάτης Βιομηχανικής Σχολής Θεσσαλονίκης, η οποία ιδρυμένη από το 1948,…