ΠΩΣ ΝΑ...

Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών ΕΚΤ

Το Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών EKT συγκεντρώνειτο σύνολο των διδακτορικών διατριβών που έχουν εκπονηθεί στα ελληνικά πανεπιστήμια ή σε πανεπιστήμια του εξωτερικού από Έλληνες διδάκτορες και έχουν αναγνωριστεί από το ΔΟΑΤΑΠ (πρώην ΔΙΚΑΤΣΑ).

Σήμερα, στο ΕΑΔΔ διατηρούνται:

  • τα έντυπα αρχεία 31.500 διδακτορικών διατριβών
  • τα ψηφιακά αρχεία 22.664 εξ αυτών
  • ψηφιακές βιβλιογραφικές πληροφορίες σε επίπεδο μεταδεδομένων για 29.899 διδακτορικές διατριβές από το σύνολο των 31.500


Το μεγαλύτερο ποσοστό του Αρχείου αφορά διατριβές που έχουν εκπονηθεί σε ελληνικά πανεπιστήμια από το 1985 έως σήμερα από Έλληνες και ξένους διδάκτορες, ενώ ένα ποσοστό 6% αφορά διατριβές που έχουν απονεμηθεί σε Έλληνες διδάκτορες από πανεπιστήμια του εξωτερικού. Με πρωτοβουλία του ΕΚΤ έχει συγκεντρωθεί και ένα μικρό ποσοστό διατριβών που έχουν εκπονηθεί από το 1932 έως το 1985 στα ελληνικά πανεπιστήμια.

Μοιραστείτε το
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: