Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης - Πανεπιστήμιο Μακεδονίας


(Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Μακεδονίας)


Εγνατίας 156
54636
Θεσσαλονίκη
Ελλάδα
(2310) 891751-2
(2310) 857794
maclib@uom.gr
www.lib.uom.gr
 

Επιλέξτε τη Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ως αφετηρία ή προορισμό και στη συνέχεια, εισάγετε στο δεύτερο πλαίσιο κειμένου τη διεύθυνση από την οποία θα ξεκινήσετε, ή θέλετε να φτάσετε. Για παράδειγμα, εάν επιλέξετε τη βιβλιοθήκη ως προορισμό (κάτω πλαίσιο κειμένου), θα πρέπει στα πλαίσια της αφετηρίας να αφήσετε το πρώτο πλαίσιο κειμένου χωρίς επιλογή και στο διπλανό πλαίσιο κειμένου να εισάγετε τη διεύθυνση αφετηρίας σας όσο αναλυτικότερα γίνεται (π.χ. Καλαβρύτων 12, Σταυρούπολη, 56734, Θεσσαλονίκη).

    GMAPFP_SHOW_OPTIONS

Από: :  H διεύθυνσή σας: 

Προς: :  H διεύθυνσή σας: