Πρόσφατα Νέα

Η Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας στα πλαίσια του έργου "ΠΛΟΗΓΙΣ", διοργανώνει το τρίτο σεμινάριο με τίτλο "Βιβλιοθήκες και προσφορά υπηρεσιών σε άτομα…
Η Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Μακεδονίας στα πλαίσια του έργου "ΠΛΟΗΓΙΣ" διοργανώνει για τέταρτη φορά το σεμινάριο με τίτλο     "Βιβλιοθήκες και προσφορά υπηρεσιών σε άτομα…
Η Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, διοργανώνει για 6η φορά το σεμινάριο:«Βιβλιοθήκες και προσφορά υπηρεσιών σε άτομα με προβλήματα όρασης» για την εκπαίδευση…
Η Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, σε συνεργασία με τη Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, διοργανώνει για 5η φορά το σεμινάριο:«Βιβλιοθήκες…
ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΕΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ (έντυπες και ηλεκτρονικές)Συνδρομές ετών 2006-2007Το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά για την…
Η Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Μακεδονίας στα πλαίσια του έργου "ΠΛΟΗΓΙΣ" διοργανώνει για δεύτερη φορά το σεμινάριο με τίτλο "Βιβλιοθήκες και προσφορά υπηρεσιών σε άτομα με…
Σελίδα 8 από 8