Ανανέωση δοκιμαστικής περιόδου στις ηλεκτρονικές πηγές του ΟΟΣΑ (OECD iLibrary)

Με πρωτοβουλία της εταιρίας InterOPTICS, ως μοναδικής εξουσιοδοτημένης για τη διαχείριση τoυ ανωτέρω FREE TRIAL προς τα μέλη του ΣΕΑΒ και διακεκριμένου αντιπροσώπου των εκδόσεων του ΟΟΣΑ για την Ελλάδα και την Κύπρο, το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας θα έχει πρόσβαση έως 31 Δεκεμβρίου 2018 στις παρακάτω πηγές από τις IP διευθύνσεις του ιδρύματος

OECD iLibrary – www.oecd-ilibrary.org
UN iLibrary – www.un-ilibrary.org
Commonwealth iLibrary – www.thecommonwealth-ilibrary.org
Nordic Council – www.nordic-

Μοιραστείτε το
Κατηγορία
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: