Οι εγγραφές ξεκίνησαν! Το Γραφείο Σταδιοδρομίας προσφέρει Βιωματικά Σεμινάρια Σχεδιασμού Σταδιοδρομίας - Ανάπτυξης Δεξιοτήτων

ΞΕΚΙΝΗΣΑΝ οι εγγραφές στα Βιωματικά Σεμινάρια Σχεδιασμού Σταδιοδρομίας με τίτλο: «Εκπαίδευση στη Διαχείριση Δεξιοτήτων Σταδιοδρομίας - Career Management Skills (CMS)»

Στόχος των σεμιναρίων είναι η ενίσχυση της επαγγελματικής ετοιμότητας των φοιτητών μας και η ενδυνάμωση του προφίλ τους, ως υποψηφίων για μεταπτυχιακές σπουδές, με την απόκτηση σημαντικών δεξιοτήτων που αναζητά  η σύγχρονη αγορά εργασίας  από τους νέους πτυχιούχους.

Ο κύκλος 14 σεμιναρίων υλοποιείται από το Γραφείο Διασύνδεσης και απευθύνεται αποκλειστικά  στους φοιτητές των προπτυχιακών τμημάτων και μεταπτυχιακών προγραμμάτων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

Για την παρακολούθηση κάθε σεμιναρίου που εντάσσεται στον κύκλο παρέχεται βεβαίωση παρακολούθησης.

Η επιβεβαιωμένη παρακολούθηση  έξι (6) οποιονδήποτε σεμιναρίων του κύκλου «Εκπαίδευση στη Διαχείριση Δεξιοτήτων Σταδιοδρομίας-Career Management Skills (CMS)» σας δίνει τη δυνατότητα αναγραφής της συγκεκριμένης πληροφορίας  στο πεδίο 6.1. «Συμπληρωματικές Πληροφορίες» του Παραρτήματος Διπλώματος- Diploma Supplement που εκδίδουν τα Τμήματα του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.  

Η παρακολούθηση των σεμιναρίων μπορεί να γίνει σε όλη τη διάρκεια είτε των προπτυχιακών, είτε των μεταπτυχιακών σας σπουδών.

Δηλώσεις συμμετοχής (ανά σεμινάριο):https://dasta.uom.gr/Career/default.aspx  (Εκδηλώσεις)

Δείτε όλες τις θεματικές και τις ημερομηνίες διεξαγωγής των σεμιναρίων στο COMPUS:

Βιωματικό σεμινάριο Aνάπτυξης Δεξιοτήτων Σταδιοδρομίας/Career Management Skills

Μοιραστείτε το
Κατηγορία
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: