ΒΙΒΛΙΑ, ΑΡΘΡΑ κ.α.

Διπλωματικές Εργασίες - Διδακτορικές Διατριβές

Μια συλλογή διπλωματικών εργασιών μεταπτυχιακών φοιτητών και διδακτορικών διατριβών είναι στη διάθεση των χρηστών της Βιβλιοθήκης. Οι έντυπες διπλωματικές εργασίες και διδακτορικές διατριβές δε δανείζονται ενώ οι ηλεκτρονικές είναι προσβάσιμες μέσω της Ψηφιακής Βιβλιοθήκης, ΨΗΦΙΔΑ, του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

Υποκατηγορίες

Έντυπες

Αναζητήστε τις έντυπες διδακτορικές διατριβές, καθώς και διπλωματικές και πτυχιακές εργασίες που έχουν κατατεθεί στο Πανεπιστήμιο.

Ηλεκτρονικές

Αναζητήστε σε ψηφιακή μορφή τις διδακτορικές διατριβές, καθώς και διπλωματικές και πτυχιακές εργασίες που έχουν κατατεθεί στο Πανεπιστήμιο, με διαφορετικά επίπεδα πρόσβασης στο πλήρες κείμενό τους, ανάλογα με την επιθυμία των δημιουργών.