ΒΙΒΛΙΑ, ΑΡΘΡΑ κ.α.

Κλαδικές Μελέτες -Ψηφιακή Βιβλιοθήκη

Η ψηφιακή βιβλιοθήκη περιλαμβάνει ηλεκτρονικές συλλογές αποτελούμενες η κάθε μια από τεκμήρια τα οποία ψηφιοποιεί ή/και συγκεντρώνει σε ψηφιακή μορφή η Βιβλιοθήκη.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Η πρόσβαση είναι εφικτή μόνο για τα μέλη της Πανεπιστημιακής Κοινότητας.

•    Κλαδικές Μελέτες

 

 

Μοιραστείτε το