Τρέχουσες Δράσεις

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ_ΕΣΠΑ_2007-2013

LOGOS plagio EE European Union Digital Greece ESPA Default

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:

  Μακεδονία - Θράκη

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ:

  Ψηφιακή Σύγκλιση και Επιχειρηματικότητα στην ΠΚΜ (Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας)

ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΠΟ:

  Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και Εθνικούς Πόρους

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΚΩΔ.-ΤΙΤΛΟΣ):

  21.1 – ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ
ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ:

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Β2: ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΠΡΟΒΟΛΗΣ, ΕΚΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΟΥ


ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ   

Κεντρικός στόχος της προτεινόμενης πράξης είναι η οργάνωση, ανάδειξη, προβολή αλλά και η παραγωγή ψηφιακού ακαδημαϊκού περιεχομένου που προέρχεται από την επιστημονική δραστηριότητα της ελληνικής πανεπιστημιακής και ερευνητικής κοινότητας στα γνωστικά αντικείμενα που θεραπεύει το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Ειδικότερος στόχος είναι η υποστήριξη κυρίως της «πράσινης οδού» (αλλά και της «χρυσής») προς την ανοικτή πρόσβαση στην ερευνητική παραγωγή του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

Για την επίτευξη των παραπάνω στόχων προβλέπεται η αναδιάρθρωση και η αναβάθμιση αλλά και η δημιουργία νέων εξειδικευμένων υποστηρικτικών υπηρεσιών: α) συγκέντρωσης, διατήρησης αλλά και διάδοσης –σε ψηφιακή μορφή-της ερευνητικής παραγωγής του Πανεπιστημίου (ιδρυματικό αποθετήριο), β) δημοσίευσης και διαχείρισης ακαδημαϊκού περιεχομένου ανοικτής πρόσβασης (υπηρεσίες διαχείρισης και δημοσίευσης ηλεκτρονικών περιοδικών ανοικτής πρόσβασης, υπηρεσία φιλοξενίας συνεδρίων ανοικτής πρόσβασης), γ) διατήρησης πολιτιστικής κληρονομίας (εμπλουτισμός της ψηφιακής βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου μέσω ψηφιοποίησης έντυπων ελληνικών επιστημονικών συλλογών οικονομικής και πολιτικής επιστήμης ιστορικής σημασίας) και δ) παροχής διαλειτουργικού περιβάλλοντος βιβλιοθήκης.

Όλες οι παραπάνω υπηρεσίες θα είναι απόλυτα διασυνδεδεμένες μεταξύ τους, παρέχοντας επιπλέον κοινή διεπιφάνεια αναζήτησης στον παγκόσμιο ιστό, με τη χρήση λογισμικού ανοιχτού κώδικα και βάσει ανοιχτών προτύπων για τη συγκομιδή μεταδεδομένων. Η αποτελεσματική υλοποίηση και η βιωσιμότητα της πράξης διασφαλίζεται με συμπληρωματικές δράσεις: α) ενίσχυσης του ηλεκτρονικού εξοπλισμού της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας,  β) ανάπτυξης υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας και γ) τεκμηρίωσης και πληροφόρησης.

 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΡΑΞΗΣ:

 Έναρξη: 1/1/2013    Λήξη: 31/10/2015

ΚΩΔ. ΠΡΑΞΗΣ (ΟΠΣ):

MIS 304170

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΠΡΑΞΗΣ:

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ:  
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΥΡΙΔΗΣ, ΑΝΑΠΛ.ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Μοιραστείτε το
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: